Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav: 04/2019 (starší verze)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje přehled o zpracování Vašich údajů u společnosti Zalando. Platí pro všechny webové stránky, aplikace a další služby a výkony, které společnost Zalando nabízí.

Jak můžete číst toto prohlášení o ochraně osobních údajů: Nabízíme Vám různé možnosti, jak toto prohlášení o ochraně osobních údajů číst. Nejprve najdete v tomto odstavci několik naprosto základních informací. Následně jsme seřadili toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle témat, která jsou pro Vás podstatná, a rozdělili na jednotlivé kapitoly. Pokud jste již „znalec“, můžete pomocí následujícího výběrového menu přeskočit přímo na jednotlivé kapitoly.

[Rozbalovací menu – Výběr kapitol] 

Před každou kapitolu jsme vložili stručné textové shrnutí. V tomto textovém shrnutí je krátce popsán obsah kapitoly. Tyto souhrnné texty doporučujeme číst, pokud chcete jen rychle získat povšechný přehled o celém zpracování údajů. Jestliže se chcete seznámit s podrobnostmi, můžete pod příslušným textovým shrnutím kliknout na tlačítko „Více“. Zobrazí se pak úplný obsah kapitoly.

V maximální možné míře jsme upustili od používání křížových odkazů. Díky tomu dostáváte všechny informace vysvětlené v souvislostech, bez ohledu na to, ve které kapitole se právě pohybujete. Pokud si přečtete toto prohlášení o ochraně osobních údajů od začátku do konce, zjistíte, že se texty na některých místech případně přeci jen opakují. Několik málo křížových odkazů jsme úplně vynechat nemohli.Například jsme shrnuli všechny informace o zpracování údajů v určitých konkrétních zemích do jediné kapitoly a odkazujeme na tuto kapitolu vždy, když se vyskytnou informace o zpracování dat v příslušných zemích.

Pro jaké výkony a nabídky toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí: Způsob, jakým ve společnosti Zalando zpracováváme Vaše údaje, je pro většinu našich nabídek podobný. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto platí pro všechny služby a výkony, které nabízíme svým zákazníkům v celé Evropě. A sice nezávisle na tom, jestli to činíme za použití webové stránky, aplikace, v obchodech, telefonicky na pobočkách nebo prostřednictvím sociálních sítí či jiných kanálů. Abychom zvýšili srozumitelnost, používáme pro tento „normální případ“ souhrnný termín „služby“.

Existují však také služby, u kterých výjimečně zpracováváme Vaše údaje jinak nebo ke zvláštním účelům. To může být dáno druhem služby nebo požadavky platnými v určité konkrétní zemi. Když se vyjadřujeme o těchto případech (tedy „odchylkách od normálního případu“), používáme výraz „pro konkrétní službu“ nebo „pro konkrétní zemi“.

Nakonec ještě upozorňujeme na to, že Zalando není jen jednotlivý podnik. Zalando je skupina a sestává tedy z většího počtu podniků. Ne každý z těchto podniků Vám nabízí služby nebo zpracovává Vaše údaje. Pro zjednodušení jsou proto níže uvedeny pouze podniky skupiny Zalando, které skutečně mají se zpracováním Vašich údajů co do činění. Pokud v dalším textu odkazujeme na „Zalando“, popř. „my“ nebo „nás“ apod., jsou tím vždy myšleny příslušné odpovědné podniky skupiny Zalando. Konkrétně se jedná o následující podniky Zalando:

[Více]

 • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Content Creation SE & Co. KG, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlín, Německo
 • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlín, Německo
 • Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki, Finsko
 • Zalando Ireland Ltd., 3 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 WC65, Irsko
 • Zalando Logistics SE & Co. KG, Havellandstraße 6, 14656 Brieselang, Německo
 • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, Německo
 • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, Polsko
 • Zalando Logistics Polska sp. z o.o., ul. Jasna no. 26, 00-054 Varšava, Polsko
 • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Lounge Service GmbH, Zeughofstraße 1, 10997 Berlín, Německo
 • Zalando Marketing Services GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Outlets GmbH, Köpenicker Straße 20, 10997 Berlín, Německo
 • Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlín, Německo
 • Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, 225, 225-A, 1250 142 Lisabon, Portugalsko
 • KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 Mnichov, Německo
 • nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlín, Německo

Co se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dozvíte:

 • Jaké osobní údaje společnost Zalando uchovává.
 • Co s těmito údaji děláme a k čemu je potřebujeme.
 • Jaká práva na ochranu osobních údajů a možnosti výběru přitom máte.
 • Jaké technologie a data používáme pro personalizaci a koordinaci našich služeb a obsahů, abychom Vám mohli nabídnout bezpečné, jednoduché, bezproblémové a individuální nakupování.
 • Jaké technologie a data používáme pro reklamu, včetně používaných technologií sledování (trackingu).

Budete-li mít jakýkoli dotaz k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo všeobecně k tématu ochrany osobních údajů u společnosti Zalando, můžete kdykoli kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů nebo zákaznický servis Zalando.

1. Jaké osobní údaje Zalando zpracovává?

Zalando Vám nabízí nejrůznější služby, které můžete také různými způsoby využívat. Podle toho, jestli nás kontaktujete online, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem a jaké služby využijete, pak získáváme různé údaje z různých zdrojů. Některé z námi zpracovávaných osobních údajů nám sami sdělujete, když využíváte naše služby nebo s námi komunikujete, například když se registrujete a udáváte přitom své jméno, e-mailovou adresu nebo adresu bydliště. Získáváme ale také údaje o technických přístrojích a přístupová data, které se zaznamenávají automaticky při Vaší interakci s našimi službami. Může se přitom jednat například o informace, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme na základě vlastních datových analýz (např. v rámci studií průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). V případě potřeby dostáváme údaje o Vás také od třetích osob, například od informačních agentur a poskytovatelů platebních služeb.

[Více]

Když hovoříme o „Vašich (osobních) údajích“, myslíme tím údaje související s Vaší osobou. Jedná se o všechny informace, podle nichž Vás můžeme bezprostředně, nebo v kombinaci s dalšími informacemi identifikovat. Příklady: Vaše jméno, telefonní číslo, zákaznické číslo, čísla objednávek nebo Vaše e-mailová adresa. Všechny informace, podle kterých Vás nemůžeme (ani v kombinaci s dalšími informacemi) identifikovat, jsou považovány za údaje neosobní. Neosobní údaje se označují také jako anonymní. Když zkombinujeme Vaše osobní údaje s údaji anonymními, platí všechny údaje v tomto datovém souboru za osobní. Pokud z určité informace nebo datového souboru k Vaší osobě vymažeme osobní údaje, nepovažují se zbývající údaje v tomto datovém souboru nadále za osobní. Tento postup se nazývá anonymizace. Zásadně platí: Když Vás požádáme, abyste nám sdělili určité osobní informace, můžete to samozřejmě odmítnout. Sami rozhodujete, jaké informace nám poskytnete. Je ale možné, že Vám potom nebudeme moci (nebo ne optimálně) poskytnout požadované služby. Bez uvedení doručovací adresy Vám například nemůžeme zasílat žádné balíky. Pokud jsou v souvislosti se službou zapotřebí jen určité údaje (povinné údaje), upozorňujeme Vás na to vhodným označením.

1.1. Profilová data

Profilová data jsou osobní a demografické údaje o Vaší osobě (takzvaná kmenová data) a Vašich individuálních zájmech, které nám sdělujete při registraci pro svůj zákaznický účet. Vaše profilová data například zahrnují:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše kontaktní údaje
 • Vaše preference, např. ve vztahu ke značkám, typům výrobků nebo stylům
 • Demografické údaje, např. Vaše pohlaví, věk a místo bydliště

Povinnými údaji jsou zpravidla Vaše jméno, e-mailová adresa a vlastní zvolené heslo. Vaše e-mailová adresa a heslo později tvoří Vaše přihlašovací údaje.

Pro využívání služeb s omezeným přístupem a placených nebo personalizovaných služeb mohou být zapotřebí také další povinné údaje, například Vaše datum narození nebo oslovení (např. aby bylo možné Vás navádět na stránky obchodu Zalando odpovídající Vašemu pohlaví) nebo Vaše upřednostňované značky a styly oblékání.

Profilová data mohou obsahovat také další informace o Vaší osobě a Vašich zájmech. Ty mohou být zjišťovány již v rámci registrace pro službu, nebo až dodatečně doplňovány. Tak je tomu například v případě, že později přidáte ke svému profilu dobrovolné údaje nebo budete chtít použít zákaznický účet pro přihlášení ke službě, která vyžaduje dodatečné povinné údaje.

Tip

Když jste přihlášeni ve svém zákaznickém účtu, můžete zde zobrazit svá profilová data a ve většině případů je také přímo změnit, např. při aktualizaci své adresy po přestěhování.

1.2. Kontaktní údaje

Když nás kontaktujete, zaznamenáváme přitom Vaše kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje mohou podle toho, jakým způsobem s námi vstoupíte do kontaktu (např. telefonicky nebo e-mailem) obsahovat Vaše jméno, poštovní adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy nebo detaily k Vašim profilům na sociálních sítích (když nás například oslovíte přes Facebook, obdržíme Vaše ID na Facebooku), uživatelské jméno a podobné kontaktní údaje.

1.3. Nákupní údaje

Když si u společnosti Zalando něco objednáte nebo přímo nakoupíte, například v Zalando Outlet Store, zaznamenáme Vaše nákupní údaje. Nákupní údaje mohou podle způsobu prodeje a stavu zpracování obsahovat následující informace:

 • Číslo objednávky
 • Detaily k nakoupeným věcem (označení, velikost, barva, kupní cena atd.)
 • Údaje o způsobu platby
 • Doručovací a fakturační adresa
 • Sdělení a komunikace ve spojení s nákupy (např. storno, reklamace a sdělení pro zákaznický servis)
 • Stav dodávky a platby, např. „Vyřízeno“ nebo „Odesláno“
 • Stav zpětného zaslání, např. „Úspěšně uzavřeno“
 • Údaje o dodavatelích podílejících se na realizaci zakázky (při zásilkovém prodeji např. čísla zásilek poskytovatelů balíkových služeb)
Tip

Své důležité nákupní údaje můžete kdykoli zobrazit ve svém zákaznickém účtu v sekcích „Mé objednávky“, „Mé vrácené zásilky“ a „Můj adresář“.

1.4. Platební údaje

Nabízíme Vám platební metody běžné v online obchodě – zejména platbu předem, platbu kreditní kartou, PayPal nebo fakturu. Pro provedení platby zaznamenáváme Vámi sdělené platební údaje. Další platební údaje získáváme od externích poskytovatelů platebních služeb a informačních agentur, s nimiž spolupracujeme při realizaci plateb a kontrolách bonity. Svým poskytovatelům platebních služeb pak předáváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby.

Platební údaje jsou například tyto:

 • Upřednostňovaný způsob platby
 • Fakturační adresy
 • IBAN a BIC, popř. číslo účtu a směrový kód banky
 • Údaje o platebních kartách
 • Data bonity

K platebním údajům patří také další informace, které jsou získávány v bezprostřední souvislosti se zpracováním plateb a kontrolami bonity. To platí zejména pro údaje, které používají externí poskytovatelé platebních služeb k identifikaci, například Vaše PayPal-ID (pokud platíte s použitím PayPal).

Za realizaci plateb, správu pohledávek a kontroly bonity v souvislosti se všemi nákupy soukromých osob v Zalando Shop a s jinými placenými službami skupiny Zalando odpovídá společnost Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlín, Německo.

Data bonity se skládají z našich vlastních záznamů o Vaší dosavadní platební historii ve vztahu ke všem podnikům skupiny Zalando a z hodnot skóre, které si o Vás zjišťujeme od externích informačních agentur. Data bonity se týkají informací o odhadnuté hospodářské výkonnosti a platební schopnosti určité osoby. To pomáhá podnikům předcházet výpadkům plateb, k nimž dochází, když zákazníci nejsou schopni plnit své platební závazky nebo nejsou schopni je plnit včas. Zohlednění dat bonity při výběru způsobů plateb má zároveň předejít tomu, abychom svým zákazníkům nabízeli způsoby plateb, které jim nabízeny být nemohou, a aby naši zákazníci na sebe brali platební závazky, kterým pak nedokážou dostát. Data bonity se obvykle zjišťují od takzvaných informačních agentur. Informační agentury pak z různých údajů vypočítávají takzvanou hodnotu skóre, která mimo jiné bere v úvahu již existující platební závazky a případně také dřívější výpadky plateb. Hodnoty skóre jsou statisticky zdůvodněné odhadnuté hodnoty týkající se budoucího rizika výpadku plateb u určité osoby a vyjadřují se ve formě číselné hodnoty, například v procentech. Na zpracování dat externími informačními agenturami máme jen omezený vliv (např. když sdělujeme informačním agenturám informace o nesplněných platebních závazcích).

Spolupráce s externími poskytovateli platebních služeb a informačními agenturami probíhá na úrovni jednotlivých zemí, aby bylo možné brát v úvahu zvláštnosti a specifické požadavky v konkrétní zemi. V kapitole Informace o jednotlivých zemích se můžete informovat, v jakých zemích spolupracujeme s jakými externími poskytovateli platebních služeb a informačními agenturami. Najdete zde případně také speciální upozornění na ochranu osobních údajů, která zde uvádíme na žádost příslušného poskytovatele platebních služeb nebo informačními agentury.

1.5. Údaje o zájmech

Při Vaší interakci s našimi službami jsou shromažďovány údaje, na jejichž základě se dozvídáme, o jaké obsahy, témata, výrobky, druhy výrobků, značky nebo styly máte zájem. Můžeme tedy například z nákupních údajů, obsahu seznamů přání, Vašeho věku (pokud nám tyto informace poskytnete) a na základě srovnání s uživateli s podobnými atributy odvodit, o jaké styly a kategorie výrobků se zajímáte. Můžeme Vám tak při Vašem příštím zadání vyhledávání nabídnout jako první výrobky, které pro Vás pravděpodobně budou nejzajímavější.

Kromě zájmů, které nám přímo sdělíte, můžeme Vaše zájmy odvozovat také z jiných námi zaznamenaných údajů. Pokud například opakovaně vyhledáváte určitou sekci v Zalando Shop, můžeme usuzovat na Vaše zájmy v rámci analýzy využívání z Vašich přístupových dat (např. můžeme vyvodit, že se možná zajímáte o sport, jestliže pravidelně navštěvujete kategorii „Sportovní oblečení“ nebo si v této kategorii objednáváte výrobky).

Kromě toho dostáváme k tomuto účelu také od našich externích reklamních partnerů demografické údaje a statistiky (například věk, pohlaví, region), údaje o přístrojích a přístupová data, ale také zájmy našich uživatelů. Dbáme přitom na to, aby naši reklamní partneři sdělovali společnosti Zalando výhradně agregovaná, kódovaná, popř. pro Zalando anonymní data, takže nemůžeme tyto údaje přiřadit k žádné určité osobě, zejména ne k žádnému určitému uživateli. Tyto informace nám přitom mohou pomoci lépe porozumět našim uživatelům, například v rámci analýz struktur zákazníků a při segmentování uživatelů.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů k reklamním účelům najdete v kapitole “Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?”.

1.6. Sdělování informací, obsahy rozhovorů

Když telefonicky, poštou, prostřednictvím služeb sociálních médií, kontaktních formulářů nebo jiným způsobem komunikujete s námi nebo jinými uživateli o výrobcích (např. hodnocení výrobků) a jiných tématech, zaznamenáváme obsah Vašich sdělení.

V případě potřeby předáváme Vaše sdělení místům odpovědným za Vaši věc, například partnerskému podniku nebo výrobci. Pro případ eventuálního předání informací jinému podniku (např. když nám poskytnete zpětnou vazbu určenou výrobci produktu) máte samozřejmě možnost nám sdělit, že Vaše údaje smí používat výhradně společnost Zalando. Za těchto okolností Vaše informace odpovědnému místu nepředáme nebo je předáme jen bez Vašich osobních údajů, pokud lze Vaši záležitost zpracovat tímto způsobem.

Pokud nám s použitím k tomu určených funkcí sdělíte informace pro jiné uživatele (např. hodnocení výrobků), můžeme je v rámci poskytování našich služeb zveřejnit.

Nahrávání telefonních hovorů

Telefonní hovory, například s naší horkou linkou, se nahrávají jen s Vaším souhlasem a k účelům, které jsou ve Vašem souhlasu zahrnuté (např. zajištění kvality, školení). Souhlas s nahráváním hovorů je samozřejmě dobrovolný. Tento souhlas můžete kdykoli s platností do budoucnosti odvolat, například tak, že požádáte pracovníka na telefonu, aby přerušil nahrávání. Další informace najdete v kapitole “Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?”.

Zalando využívá pro komunikaci se zákazníky a uživateli také nabídky sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram nebo Twitter. Tyto oblíbené platformy využíváme k tomu, abychom Vám kromě našich vlastních komunikačních kanálů mohli nabídnout ještě další možnosti kontaktů a informací. Pamatujte si však, že nemáme žádný vliv na podmínky užívání sociálních sítí a jimi nabízených služeb a jen velice omezený vliv na jejich zpracování osobních údajů. Žádáme Vás proto, abyste pečlivě zvažovali, jaké osobní údaje nám prostřednictvím sociálních sítí sdělíte. Žádným způsobem nemůžeme ovlivňovat chování provozovatelů sociálních sítí, jiných uživatelů ani třetích osob, které případně s provozovateli sociálních sítí spolupracují nebo rovněž využívají jejich služby.

1.7. Údaje na sociálních sítích

Ve službách společnosti Zalando mohou být případně integrovány funkce sociálních sítí. Může se jednat o služby Messenger a takzvané Social Plug-ins nebo Social Logins, jako je „Přihlášení s Facebookem“. Pokud tyto služby aktivujete nebo používáte a jste členem příslušné sociální sítě, dostáváme případně od příslušných poskytovatelů údaje, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat. Ze sociálních sítí dostáváme zpravidla následující údaje:

 • Vaše veřejné profilové informace uložené na příslušné sociální síti (např. jméno, profilové foto)
 • Údaje o typu přístroje, který používáte
 • ID účtu Vašeho profilu na příslušné síti (např. Facebook-ID)

Jinak nedostáváme od poskytovatelů sociálních sítí bez Vašeho souhlasu žádné údaje, na základě nichž bychom Vás mohli identifikovat nebo kontaktovat.

V souvislosti s reklamou prostřednictvím sociálních sítí dostáváme zpravidla jen všeobecné informace o demografii a zájmech pro hodnocení účinnosti našich reklamních sdělení, např. že na určité reklamní sdělení klikl muž z Berlína ve věku mezi 25 a 34 lety, který se zajímá o nakupování a oblečení. Tyto údaje a hodnocení pocházejí od příslušného poskytovatele sociální sítě.

Bližší informace můžete najít v podmínkách užívání a informacích o ochraně osobních údajů od příslušného poskytovatele.

Věnujte pozornost také informacím o zpracování údajů na sociálních sítích v souvislosti s funkcemi sociálních sítí v kapitole„Informace o webových stránkách a aplikacích“.

Zalando používá v současné době službu Messenger od Facebooku a Social Plug-ins/Logins na následujících sociálních sítích:

1.8. Údaje o stanovišti

Pro určité účely zaznamenáváme při využívání našich služeb také údaje o aktuálním stanovišti Vašeho přístroje. Přitom se používají dvě různé technologie.

Pokud povolíte lokalizační služby svého přístroje pro aplikaci, webovou stránku nebo jinou online službu od společnosti Zalando, zpracovává Zalando údaje o stanovišti, zjištěné Vaším přístrojem a nám poskytnuté, pro přípravu služeb zaměřených na Vaše konkrétní současné místo pobytu.

Příklad

S některými našimi aplikacemi si můžete zobrazit obchody ve svém okolí nebo si nechat navrhnout výrobky, které se hodí k Vašemu momentálnímu místu pobytu.

Jestliže povolíte aplikaci Zalando přístup k lokalizačním službám svého přístroje, bude se nám případně pravidelně (např. i tehdy, když právě nebudete aplikaci používat) přenášet Vaše stanoviště. To slouží k vylepšení zážitku z užívání, například tím, že se Vám budou při použití aplikace na Vašem stanovišti rychleji stahovat místně závislé obsahy nebo zobrazovat push notifikace určené pro dané místo. Z těchto údajů nevytváříme žádné pohybové profily. Další informace získáte v případě potřeby v souvislosti s lokálně určenou službou.

Kromě toho zaznamenáváme také údaje o stanovišti, které lze odvodit z IP adresy Vašeho přístroje (až na úroveň města). K tomu se používá anonymizovaná IP adresa zkrácená na tři pozice. Ta již pak nemůže být použita k identifikaci Vašeho internetového připojení nebo přístroje.

Co jsou IP adresy?

Každému přístroji, který je připojený k internetu, musí být přiřazeno jednoznačné vícemístné číslo (příklad:193.99.144.85). To se označuje jako IP adresa.

První tři místa IP adresy jsou zpravidla přiřazena určitému regionu nebo určitému internetovému poskytovateli. Proto lze z IP adresy odvodit přibližné stanoviště internetové přípojky.

Tento postup (takzvaná geolokalizace) se u nás a v mnoha jiných online obchodech používá například při zjišťování podvodů, pro rozpoznávání podezřelých objednávek (v určitých situacích může být např. podezřelé, když je pro objednávku z Vašeho zákaznického účtu použita IP adresa země, ze které jste ještě nikdy žádné objednávky neuskutečnili).

1.9. Fotografie a jiné osobní obsahy

S některými našimi aplikacemi pro konkrétní služby můžete s námi nebo jinými uživateli sdílet fotografie a další osobní obsahy, a to za účelem komunikace s námi, popř. jinými uživateli nebo personalizace služeb (např. zavěsíte profilové foto, použijete vyhledávání fotografií v aplikaci Zalando nebo budete komunikovat se stylistou).

1.10. Údaje při akcích a anketách

Když se zúčastníte akce (např. výherní hry) nebo ankety (např. zjišťování spokojenosti zákazníků v rámci průzkumu trhu) nabízené společností Zalando, požádáme Vás o údaje k Vaší osobě.

Při výherních hrách se například zpravidla ptáme na Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli v případě výhry informovat a abychom zajistili, že se každý zájemce zúčastní výherní hry pouze jednou.

Při některých akcích a anketách Vás můžeme požádat také o podrobnější údaje. To může být například v případě, že pořádáme akci s partnerem a tento partner potřebuje informace o Vás, aby Vám mohl předat výhru. V takových situacích Vás však vždy o potřebných údajích a jejich použití u nás zvlášť informujeme.

1.11. Žádosti o zaměstnání

Pro přijímání a zpracování žádostí o zaměstnání používají podniky skupiny Zalando centrální firemní systém managementu uchazečů o zaměstnání společnosti Zalando SE.

Webový portál systému managementu uchazečů o zaměstnání Zalando najdete na: https://jobs.zalando.com/. Systém managementu uchazečů o zaměstnání Zalando má pokyny pro ochranu osobních údajů specifické pro tuto konkrétní službu, které si můžete vyvolat zde: [https://jobs.zalando.com/de/datenschutz].

1.12. Údaje o přístrojích a přístupová data

Při použití online a mobilních služeb je nevyhnutelné, aby byla shromažďována a zpracovávána technická data, na jejichž základě je možné připravovat nabízené funkce a obsahy a zobrazovat je na Vašem přístroji. Tato data souhrnně označujeme jako „údaje o přístrojích a přístupová data“. Údaje o přístrojích a přístupová data vznikají při každém použití online nebo mobilní služby. Přitom nehraje žádnou roli, kdo je poskytovatelem. Údaje o přístrojích a přístupová data se proto například vyskytují, když používáte:

 • Webové stránky
 • Aplikace
 • E-mailové newslettery (tzn. když je zaznamenána Vaše interakce s newsletterem)
 • Služby určené pro dané místo

Společnost Zalando zaznamenává údaje o přístrojích a přístupová data jednak z online a mobilních služeb, které sama nabízí (např. Zalando Shop). Na druhé straně může Zalando získávat údaje o přístrojích a přístupová data z online a mobilních služeb jiných podniků, pokud jsou tyto podniky reklamními partnery společnosti Zalando nebo se podílejí na stejných online reklamních sítích (např. „reklamní síť Google“). Další informace najdete v kapitole “Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?”.

Údaje o přístrojích a přístupová data zahrnují následující kategorie:

 • Všeobecné informace o přístroji, například typ přístroje, verze operačního systému, konfigurační nastavení (např. nastavení jazyků, systémová oprávnění), informace o internetovém připojení (např. název mobilní telefonní sítě, rychlost připojení) a o použité aplikaci (např. název a verze aplikace).
 • Identifikační údaje (ID), například ID relace, ID cookies, jednoznačné identifikační číslo přístroje (např. ID reklamy Google, Apple Ad-ID), ID účtů třetích poskytovatelů (pokud používáte Social Plug-ins či Social-Logins nebo platbu prostřednictvím PayPal) a další běžné internetové technologie, aby bylo možné opakovaně rozpoznat Váš webový prohlížeč, přístroj nebo konkrétní instalaci aplikace.
Příklad

Pokud si v aplikaci Zalando aktivujete službu push notifikací, bude Vám pro identifikaci přiděleno náhodně generované jednoznačné Push-ID. Push-ID později posíláme společně s Vám určenými push notifikacemi na push server, který pak může adresovat tuto notifikaci správným příjemcům, tedy také na Váš přístroj.

 • Přístupová data se automaticky přenášejí při každém online přístupu aplikací a webových prohlížečů na webový server a do databází (v rámci takzvaných požadavků HTTP). Jedná se přitom o standardizované informace k požadovaným obsahům (například název a typ volaného souboru), ale také informace týkající se přístupu na server (např. přenesené množství dat a chybové kódy) a Vašeho přístroje (např. typ přístroje, operační systém, softwarové verze, identifikace přístroje, IP adresa, předchozí navštívená stránka a čas přístupu).

2. K čemu používá Zalando mé osobní údaje?

Zalando zpracovává Vaše osobní údaje při dodržování všech použitelných zákonů o ochraně osobních údajů. Dbáme přitom samozřejmě zásad práva na ochranu osobních údajů, které se týkají zpracování dat. Vaše osobní údaje proto zásadně zpracováváme jen k účelům vysvětleným Vám v prohlášení o ochraně osobních údajů nebo sděleným při zjišťování dat. K nim patří v první řadě zpracování nákupů a také příprava, personalizace a další rozvoj, stejně jako zabezpečení našich služeb. Kromě toho ale používáme Vaše osobní údaje v rámci přísného německého a evropského práva na ochranu osobních údajů také pro další účely, například vývoj výrobků, vědecký výzkum (zejména v oblastech strojního učení, umělé inteligence a Deep Learning) a průzkum trhu, pro optimalizaci obchodních procesů, přizpůsobování našich služeb potřebám a pro personalizovanou reklamu.

[Více]

V této kapitole Vám rovněž sdělíme, na jakém zákonném (právním) podkladu zpracováváme osobní údaje k jednotlivým účelům. Podle toho, na jakém právním podkladu Vaše osobní údaje zpracováváme, Vám mohou náležet – kromě vždy existujícího práva na ochranu Vašich osobních údajů a práva na informace – ještě další, zvláštní práva na ochranu osobních údajů. V některých případech máte například právo zpracování svých osobních údajů zakázat. Další informace najdete v kapitole “Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

2.1. Vyřizování nákupů a příprava online, lokálních a personalizovaných služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy a k přípravě a realizaci dalších Vámi poptávaných služeb, jak je to popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Účely příslušného nezbytného zpracování osobních údajů proto vždy závisejí na účelu příslušné, s Vámi sjednané smlouvy (včetně našich všeobecných obchodních podmínek a případně obchodních a uživatelských podmínek pro konkrétní službu) nebo na Vámi poptávaných službách. Nejdůležitější účely jsou:

 • Příprava našich služeb, jako jsou Zalando Shop a Zalon (včetně jejich příslušných webových stránek, aplikací a funkcí přesahujících přístroje a platformy), jejich personalizace a přizpůsobování podle potřeb.
 • Příprava lokálních služeb, např. v Zalando Outlet Stores a při konání různých akcí a veletrhů.
 • Realizace zákaznických programů, například Zalando Outlet Card a Zalando Plus.
 • Realizace kupních smluv a zákaznického servisu včetně vyřizování zásilek a plateb, správy pohledávek a zpracování vrácených dodávek, reklamací a záručních případů.
 • Příprava zpráv, hlášení, newsletterů a dalších prostředků přímé komunikace, pokud je to pevnou součástí našich smluvních výkonů nebo Vámi poptávaných služeb.
Příklady

V Zalando Shop se můžete nechat námi e-mailem informovat o opětovné dostupnosti vyprodaného zboží.

V našich aplikacích se můžete nechat námi prostřednictvím služby push notifikací informovat o určitých událostech nebo nabídkách a jiných tématech.

Jestliže se stanete členy našeho online shopping klubu Zalando Lounge, budete pravidelně dostávat náš Zalando Lounge Newsletter s informacemi o aktuálních prodejních akcích.

 • Záruka celkové bezpečnosti, provozuschopnosti a stability našich služeb, včetně ochrany proti útokům.
 • Nereklamní komunikace s Vámi o technických, bezpečnostních a smluvních otázkách (např. varování před podvody, zablokování účtu nebo změny smluv).
 • Zprostředkování smluv přes naše obchodní a prodejní platformy, například v rámci partnerského programu Zalando nebo Zalando Wardrobe.
 • Vystavování, proplácení a doručování poukázek Zalando.
 • Realizace akcí a výherních her.

Právní podklady:

Pokud je účelem realizace s Vámi sjednané smlouvy nebo příprava Vámi poptávaných služeb, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno b DSGVO. Jinak je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

2.2. Personalizace nakupování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přípravy komfortních a užitečných služeb, které co možná nejlépe splní Vaše potřeby a zájmy. Protože nabídka v Zalando Shop zahrnuje statisíce výrobků a tisíce značek, je nutné prezentovat Vám naše obsahy a nabídky podle potřeb, abyste si mohli vyhledat výrobky, které pro Vás budou skutečně zajímavé. To vyžaduje individuální hodnocení významu výrobků a obsahů pro každého konkrétního uživatele.

Pro personalizaci nakupování v Zalando Shop využíváme údaje o přístrojích a přístupová data, které zaznamenáváme pro analýzu užívání. Kromě toho používáme také údaje o přístrojích a přístupová data, které získáváme od reklamních partnerů, když navštívíte Zalando Shop. Jste-li během své návštěvy v Zalando Shop přihlášeni do svého zákaznického účtu, používáme pro personalizaci nakupování také profilová data, údaje o zájmech a nákupní údaje. Tuto formu personalizace nakupování označujeme jako onsite optimalizaci. Pouze s takovou personalizací nakupování Vám můžeme prezentovat vhodné výsledky vyhledávání, návrhy výrobků, doporučení ke stylu a jiné obsahy, které odpovídají Vašim skutečným zájmům. Bez takové personalizace nakupování, jakou dnes standardně provádí mnoho online obchodů, by bylo vyhledávání výrobků připadajících pro Vás v úvahu méně komfortní a zdlouhavější a užitečnost naší nabídky pro Vás by byla nižší. Navzdory personalizaci nakupování máte samozřejmě přístup k veškerému obsahu. Díky personalizaci nakupování se Vám však dříve zobrazují obsahy, které pro Vás mohou být zajímavé.

Zjistit více

Další detaily k fungování personalizace nakupování na webových stránkách a v aplikacích Zalando jsme shrnuli v kapitole “Personalizace nakupován”.

Další detaily k fungování personalizovaných služeb Zalando najdete v kapitole “Personalizované služby”.

Právní podklady:

Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci nakupování v rámci personalizovaných služeb je článek 6 odstavec 1 písmeno b DSGVO. Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci onsite optimalizace je článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

2.3. Výzkum, učení strojů a umělá inteligence

Údaje shromážděné o našich zákaznících zpracováváme pro vědecký výzkum v oblastech důležitých pro Zalando. Jsou to zejména oblasti výzkumu strojního učení, umělé inteligence, zpracování mluvené řeči a Deep Learning. Výzkum ve společnosti Zalando se koncentruje na řešení reálných každodenních problémů online nakupování a jeho úkolem je sloužit ke zlepšování a dalšímu zdokonalování stávající nabídky služeb. Můžeme tak vyvíjet například aplikace, které budou schopné nabízet Vám výrobky orientované na Vaše zájmy a potřeby nebo rozpoznávat styly a přiřazovat výrobky odpovídající Vašim skutečným zájmům.

Přitom samozřejmě bereme ohled na uznávané vědecké standardy ochrany osobních údajů. To také znamená, že pro účely výzkumu zpracováváme Vaše osobní údaje jen v souborné, anonymizované nebo pseudonymizované formě, například tak, že všechny identifikovatelné údaje, jako je Vaše jméno, nahradíme údaji jinými.

Zjistit více

Další informace k tématu výzkumu a vědy u společnosti Zalando najdete uZalando Research. Přehled aktuálních výzkumných projektů Zalando Research můžete vyvolatzde.

Výzkum u společnosti Zalando zahrnuje následující účely:

 • Vývoj strojních učebních metod, které umožňují zjišťovat odhadnuté hodnoty, prognózy a analýzy k potřebám a zájmům našich uživatelů.
 • Vývoj technických řešení pro reálné problémy zákazníků, s nimiž se potýkají naše odborná oddělení a výrobci módy v každodenní práci (např. potíže při vyhledávání vhodných výrobků, snížení pravděpodobnosti chybných nákupů, určování velikostí).
 • Vývoj technických řešení pro optimalizaci obchodních a logistických procesů.
 • Vývoj technických řešení, s nimiž lze zlepšovat a dál rozvíjet personalizaci nakupování a bránění podvodům.
 • Přihlašování patentů a publikace odborných článků.
 • Účast ve výzkumných sdruženích se soukromými a akademickými kooperačními partnery.
Příklad

Doporučování velikostí bot v Zalando Shop používá strojní algoritmus učení, který vyvinula společnost Zalando Research. Při vývoji algoritmu učení analyzovala společnost Zalando Research nákupní údaje s objednávkami bot, vracení zásilek z důvodu velikosti a velikosti udávané různými výrobci. Z toho byla vyvinuta inteligentní metoda doporučování velikostí bot, která předpovídá, jaké modely bot vypadají příliš velké nebo příliš malé.

Právní podklad:

Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci výše popsaných výzkumných účelů je článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

2.4. Prevence podvodů, výběr způsobů platby a kontroly bonity

Prevence podvodů

Abychom omezili riziko narušení zabezpečení dat, přenášejí se osobní údaje uživatelů našich služeb kódované. To platí jak pro objednávání, tak pro přihlašování do zákaznického účtu. Používáme k tomu systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Díky kódování nemohou data vidět třetí osoby. Abychom se navíc chránili před útoky zvenčí, používáme speciální technologie zabezpečení, které průběžně kontrolují naše systémy a bezprostředně rozpoznávají a zobrazují nápadné jevy. Dále zabezpečujeme naše systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, nepovolanému přístupu, změně nebo rozšiřování údajů zákazníků nepovolanými osobami. Tímto způsobem chceme udržovat na co možná nejnižší úrovni riziko neoprávněného přístupu, protože ochrana Vašich osobních údajů je pro nás v posledku nejvyšší prioritou. Absolutní ochranu Vám nicméně ani my – stejně jako jiné podniky – nemůžeme zaručit.

Kromě toho používáme technické a ruční metody prevence podvodů, abychom chránili sebe i své uživatele před zneužitím dat, zejména formou podvodných objednávek. Společnost Zalando Payments GmbH přitom v rámci realizace objednávky shromažďuje a vyhodnocuje Vaše údaje o přístrojích a přístupová data (včetně IP adresy, identifikátorů a uživatelského chování), nákupní údaje a platební údaje (včetně adres a dat bonity od externích informačních agentur), stejně jako historii změn Vašich profilových dat (např. kdy zde byly naposledy změněny Vaše doručovací adresy) pod pseudonymem. Přitom se datový soubor porovnává také s dřívějšími zvyklostmipři užívání a objednávání. Dále se provádí také srovnání se všeobecnými datovými soubory z celého množství objednávek podaných společnosti Zalando (také z jiných podniků skupiny Zalando), při kterém se přijde na podvodné transakce nebo se alespoň objeví příslušné podezření. Toto srovnání slouží k rozpoznání vzorů podvodu a na základě porovnání vzorů k zabránění podvodu a odcizení identity.

V návaznosti na registraci pro zákaznický účet sděluje Zalando Payments GmbH na naše vyžádání Vaše jméno a adresy sdělené v profilu externím informačním agenturám. To slouží k tomu, aby bylo zaručeno, že jste na sdělených adresách skutečně nahlášeni, resp. k dosažení. Typickými indiciemi, které mohou – většinou v kombinaci – zvýšit pravděpodobnost, že se jedná o pokus podvodu, jsou:

 • Vaše doručovací adresa byla krátce před podáním objednávky změněna nebo se nachází v regionu se zvýšeným rizikem podvodů.
 • Vaše objednávka je obzvlášť rozsáhlá nebo obsahuje výrobky, které jsou v současnosti obzvlášť silně poptávány, popř. je podána v čase neobvyklém pro Váš region (např. v noci).
 • Pro objednávku je použit způsob platby faktura nebo vrubopis.
 • Před podáním objednávky došlo k podezřelým pokusům o přihlášení do Vašeho zákaznického účtu, jejichž průběh ukazuje na automatizovaný postup.
 • Váš zákaznický účet je použit z podezřelé IP adresy.
 • Váš zákaznický účet je použit z neznámého nebo podezřelého přístroje.

Pokud náš bezpečnostní systém pojme podezření na pokus o podvod nebo zvýšené riziko podvodu, je příslušný proces předán týmu řešení podvodů společnosti Zalando k manuální kontrole. S ohledem na riziko podvodu se přijímají přiměřená preventivní opatření (např. předběžné zablokování zákaznického účtu nebo omezení nabízených způsobů plateb).

Právní podklad:

Pokud zpracování Vašich osobních údajů pro zabránění podvodu probíhá na Váš vrub, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno b DSGVO. Jinak se toto zpracování Vašich osobních údajů provádí na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, s ohledem na naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy jiných uživatelů na zjištění a zabránění podvodu a objasnění trestného činu.

Výběr způsobů platby

Než Vám zobrazíme druhy plateb, které budete mít pro nákupy k dispozici, provádí Zalando Payments GmbH kontrolu rizik. K provádění kontroly rizik se používají Vaše doposud zaznamenané nákupní údaje, platební údaje, data bonity, údaje o Vaší dosavadní platební historii a Vaše profilová data (například příjmení, jméno, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa nebo datum narození). Kontrola a vyhodnocení probíhají automatizovaně s použitím statisticky zdůvodněných odhadnutých hodnot rizika výpadku ve vztahu k námi nabízeným způsobům plateb. V rámci kontroly rizik sděluje společnost Zalando Payments GmbH Vaše osobní údaje také externím informačním agenturám, aby od nich obdržela všeobecné informace k hodnocení rizik výpadku pro konkrétní způsoby plateb (např. o hodnověrnosti a aktuálnosti údajů Vašich adres) a v jednotlivých případech také data bonity, např. k otevřeným fakturám a okolnostem, z kterých bezprostředně vyplývá nebezpečí výpadku plateb (např. insolvence, odklady plateb kvůli platební neschopnosti). Konkrétní data bonity, která jsou brána v úvahu v rámci kontroly rizik, se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Upozornění

Informace pro konkrétní země o informačních agenturách pověřovaných kontrolami rizik a příslušných používaných datech bonity najdete v kapitole “Informace pro konkrétní země ”.

Riziko výpadku se hodnotí pro každý způsob platby ve formě odhadnuté hodnoty jednotlivě. Pokud kontrola rizika dopadne pozitivně, můžeme Vám nabídnout všechny námi nabízené způsoby plateb. Jinak Vám nabídneme pouze určité způsoby plateb. Faktory, které mohou ovlivňovat dostupnost určitého způsobu platby, jsou například:

 • Nebylo možné najít kombinaci jména a adresy. To se může stát při přepsání, přestěhování, svatbě nebo změně obce.
 • Uvedli jste doručovací adresu, balíkovou stanici nebo firemní adresu odlišnou od fakturační adresy.
 • Existují vůči Vám ještě nevyřízené pohledávky.
 • V minulosti došlo u určitých způsobů plateb k nepravidelnostem plateb.

Kontrola rizika nevede k tomu, že bychom Vám nenabídli žádný způsob platby. Pokud se svými nabízenými způsoby plateb nebudete souhlasit, můžete nám to písemně sdělit dopisem nebo e-mailem na adresudatenschutz@zalando.de. My pak rozhodnutí znovu přezkoumáme s ohledem na Vaše stanovisko.

Právní podklad:

Pokud ve vztahu k výše popsanému zpracování Vašich osobních údajů pro výběr způsobů plateb souhlasíte, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno a DSGVO (souhlas). V ostatních případech je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, s ohledem naše oprávněné zájmy zamezit rizikům výpadků.

Upozornění na odvolání

Svůj případně udělený souhlas ke zjišťování dat bonity pro výběr způsobů plateb máte právo odvolat. Další informace najdete v kapitole “Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Kontrola bonity

Kromě kontroly rizik zpracovává Zalando Payments GmbH předtím, než Vám zobrazíme způsoby plateb dostupné pro nákupy, Vaše osobní údaje v rámci automatizované kontroly bonity. Tato kontrola slouží k tomu, aby se předešlo výpadkům plateb, a k naší bezpečnosti, protože je tak možné zjistit pokusy o podvod a jiné trestné činy.

Kromě údajů, které má Zalando Payments GmbH již k dispozici, se používají také data bonity od externích informačních agentur ve formě hodnot skóre. Hodnoty skóre jsou statisticky zdůvodněné odhadnuté hodnoty týkající se budoucího rizika výpadku plateb u určité osoby a vyjadřují se ve formě číselné hodnoty, například v procentech. Zalando Payments GmbH přitom sděluje na naše vyžádání osobní údaje potřebné ke kontrole bonity (zpravidla je to Vaše jméno a příjmení, Vaše adresa a případně datum narození) externím informačním agenturám. Při výpočtu hodnoty skóre přitom mohou být brány v úvahu také adresové údaje. Informační agentura používá námi sdělené osobní údaje k tomu, aby na základě matematicko-statistické metody provedla odpovídající hodnocení Vaší bonity s ohledem na příslušnou objednávku.

Upozornění

Informace o informačních agenturách pověřovaných kontrolou bonity ve Vaší zemi najdete v kapitole “Informace pro konkrétní země”. Pokud zde Vaše země není uvedena, žádná kontrola bonity se ve Vaší zemi neprovádí.

Podle výsledku kontroly bonity, tj. podle toho, jestli dopadne pozitivně nebo negativně, Vám zobrazíme vhodné způsoby plateb, s nimiž můžete pokračovat v nákupu a dokončit ho.

Pokud s tím nebudete souhlasit, můžete nám to písemně sdělit dopisem nebo e-mailem na adresudatenschutz@zalando.de. My pak rozhodnutí znovu přezkoumáme s ohledem na Vaše stanovisko.

Právní podklad:

Právním podkladem pro výše popsanou kontrolu bonity je článek 6 odstavec 1 písmeno b DSGVO, protože tato procedura je nutná k provedení potřebných předsmluvních opatření. V jiných případech se toto zpracování Vašich osobních údajů provádí na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, s ohledem na naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy jiných uživatelů na předcházení výpadků plateb, zjištění a zabránění podvodu a objasnění trestného činu.

2.5. Reklama a průzkum trhu, analýzy dat

Vaše osobní údaje používáme také v rámci analýz dat k účelům reklamy a průzkumu trhu. Sledujeme tím zejména následující účely:

 • Rozdělení do různých cílových a uživatelských skupin v rámci průzkumu trhu (segmentování uživatelů).
 • Poznatky o různých cílových skupinách a jejich příslušných uživatelských zvyklostech a nákupních zájmech.
 • Získávání poznatků o demografii, zájmech, nákupních a uživatelských zvyklostech našich uživatelů a uplatnění těchto poznatků v rámci reklamních služeb poskytovaných třetím osobám.
 • Včasné rozpoznávání trendů v oblastech módy a online nakupování.
 • Provádění reklamy pro stávající zákazníky.
 • Provádění přímé reklamy, např. ve formě newsletterů.
 • Plánování, provádění a kontrola úspěšnosti reklamy, odpovídající zájmům oslovených cílových skupin (personalizovaná reklama).
 • Poznatky o tom, jak jsou využívány naše služby (analýza užívání).
 • Uplatnění výše uvedených poznatků v rámci reklamních služeb pro reklamní zákazníky.
Informace

Reklamní služby jsou u společnosti Zalando nabízeny také společností Zalando Marketing Services GmbH. Na webovou stránku společnosti Zalando Zalando Marketing Services GmbH

V závislosti na účelu používáme pro analýzy dat osobní údaje, které máme uložené. Například pro analýzy nákupního chování našich uživatelů používáme souborná (agregovaná), statistická, odpersonalizovaná (anonymizovaná) profilová data nebo takové údaje, které lze přiřadit k osobám jen za použití dalších mezikroků (pseudonymizovaná profilová data), stejně jako nákupní údaje a údaje o přístrojích a přístupová data, abychom mohli na základě analýz dat sledovat a rozebírat nákupní postupy. Získáváme tím anonymní nebo pseudonymizované poznatky o všeobecném uživatelském chování našich uživatelů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů s ohledem na zajištění našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob (to mohou být například reklamní partneři nebo obchodníci, kteří se účastní partnerského programu Zalando). Oprávněné zájmy společnosti Zalando, popř. třetích osob na zpracování osobních údajů vyplývají z příslušných účelů a jsou, pokud není uvedeno jinak, konkurenční a hospodářské povahy.

Právní podklad:

Pokud zpracování osobních údajů pro výše popsané účely probíhá s Vaším souhlasem, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno a DSGVO (souhlas). V ostatních případech probíhá zpracování osobních údajů na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

2.6. Vývoj výrobků a technologií

Vaše osobní údaje používáme pro vývoj výrobků a technologií, včetně vývoje a zlepšování personalizovaných služeb. Používáme přitom agregované, pseudonymizované nebo anonymizované údaje a také strojní algoritmy učení, například z vlastního výzkumu, které nám umožňují získávat odhadnuté hodnoty, prognózy a analýzy k zájmům našich uživatelů. Můžeme tak vyvíjet například aplikace, které budou schopné nabízet Vám výrobky orientované na Vaše zájmy a potřeby nebo rozpoznávat styly a přiřazovat výrobky odpovídající Vašim skutečným zájmům. Zpracování osobních údajů pro vývoj výrobků a technologií se provádí zejména k následujícím účelům:

 • Vývoj a zlepšování personalizovaných služeb a technologií pro analýzy dat, reklamu a personalizované online nakupování.
 • Vývoj technologií a konceptů pro zlepšování zabezpečení IT, zabránění podvodům a pro zlepšování ochrany osobních údajů, např. metodami pseudonymizace, kódování a anonymizace.
 • Vývoj a zkoušky softwarových řešení pro optimalizaci potřebných obchodních a logistických procesů.

Právní podklad:

Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů k účelům vývoje výrobků a technologií je článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

2.7. Řízení a optimalizace obchodů

Vaše osobní údaje v případě potřeby sdělujeme a zpracováváme pro administrativní a logistické procesy a pro optimalizaci obchodních procesů v rámci skupiny Zalando, abychom je mohli efektivněji a v lepším souladu s právem vytvářet a abychom mohli lépe plnit své smluvní a zákonné povinnosti (např. povinnost obchodně- a daňově právní archivace). V rámci skupiny Zalando se společně používají různé systémy a technologie. Můžeme tak nabízet výhodnější, bezpečnější, jednotnější a lépe personalizované služby. Proto získávají různé podniky v rámci skupiny Zalando přístup k Vašim osobním údajům, pokud je to nutné k plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Příklady
 • Když se přihlásíte ze svého zákaznického účtu (poskytovatel: Zalando SE) ke službě Zalon (poskytovatel: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), umožní společnost Zalando SE společnosti Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH v potřebném rozsahu přístup k osobním údajům uloženým ve Vašem zákaznickém účtu. Díky tomu je možné převzít profilová data a kontaktní údaje, aniž byste je museli znovu zadávat. Vaše objednávky jsou pak používány Vašimi stylisty v Zalon při poradenství.
 • Když kontaktujete zákaznický servis Zalando, je Vaše poptávka předána společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG a zde zpracována. Společnost Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG je v rámci skupiny Zalando odpovědná za zákaznický servis v německojazyčném prostoru. Pokud je to nutné pro zpracování Vaší věci, můžete pracovník zákaznického servisu ve společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG přistupovat k Vašim osobním údajům uloženým u jiných podniků Zalando, například k údajům Vašich objednávek (např. kvůli vyjasnění Vašich dotazů k vrácené dodávce).

Zpracování dat pro řízení a optimalizaci obchodů dále zahrnuje například také následující účely:

 • Realizace a zlepšování zákaznického servisu.
 • Bránění trestným činům a jejich odhalování.
 • Záruka bezpečnosti a provozuschopnosti našich IT systémů.

Právní podklady:

Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů při řízení a optimalizaci obchodů je článek 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech. Jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků, např. daňově právní povinnosti archivace nebo kontrol praní peněz, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno c DSGVO.

2.8. Na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, je základem našeho zpracování dat v první řadě Váš souhlas. Které z Vašich osobních údajů budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, závisí na účelu Vašeho souhlasu. Typickými účely jsou například:

 • Objednání newsletteru.
 • Účast v anketách a studiích průzkumu trhu.
 • Zpracování obzvlášť citlivých údajů, z kterých vyplývají např. Vaše politické postoje, náboženské nebo světonázorové přesvědčení nebo Váš zdravotní stav.
 • Nahrávání telefonních hovorů, které vedete např. s naší horkou linkou.
 • Sdělování Vašich osobních údajů třetí osobě nebo do země mimo Evropskou unii.
 • Provedení kontroly bonity (pokud nebyla nutná pro plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření).
Pokyny k odvolání

Své dříve udělené souhlasy můžete kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat, např. e-mailem, dopisem nebo faxem.

Pokud příslušná služba tuto funkci podporuje, můžete své souhlasy upravit a odvolat při obdržení newsletterů nebo jiných zpráv v centru preferencí (Preference Center). Odkaz na centrum preferencí najdete v každém newsletteru. Kromě toho je v každém newsletteru uveden také příslušný odkaz na odhlášení.

Další pokyny najdete v kapitole “„Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

2.9. Jiné účely

Jestliže to zákon o ochraně osobních údajů dovoluje, můžeme používat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu také pro nové účely, například při provádění analýz dat a při dalším zdokonalování našich služeb a obsahů. Předpokladem k tomu je, že tyto nové účely, pro které mají být osobní údaje využívány, nebyly při zjišťování příslušných osobních údajů ještě stanoveny, popř. ještě nebyly zamýšleny, a že jsou tyto nové účely slučitelné s těmi účely, pro které byly příslušné osobní údaje původně zjišťovány. K novým účelům zpracování mohou vést například nový vývoj v právní či technické oblasti nebo obchodní modely a služby nového druhu.

3. Personalizované služby

Vývoj a příprava personalizovaných funkcí a služeb pro Vás má u nás nejvyšší prioritu. Nabízíme Vám nezávisle na místě, času a použitých přístrojích individuální zážitek nakupování a nabídku přesně přizpůsobenou Vašim jedinečným zájmům. Zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci našich služeb je proto u společnosti Zalando pevnou součástí poskytovaných výkonů.

[Více]

Příklady
 • Když si v mobilní aplikaci Zalando založíte žádanku, můžete ji později zobrazit a upravit také na webové stránce Zalando.
 • Když vyhledáváte na webové stránce Zalando výrobky, ukládáme si Vaše vyhledávací zadání. Můžeme tak při pozdějším hledání na webové stránce Zalando, ale také v mobilní aplikaci Zalando zobrazovat jako první ty výsledky, které jsou pro Vás pravděpodobně obzvlášť zajímavé.
 • Když si vložíte výrobek do nákupního koše, můžeme Vám na základě Vašich dosavadních objednávek a vrácených dodávek poskytnout doporučení k výběru vhodné velikosti oděvů.
 • když si objednáte náš newsletter, můžeme Vám prezentovat výrobky, které se hodí k Vašim dosavadním objednávkám.

3.1. Co jsou personalizované služby?

S personalizovanými službami Vám můžeme nabízet lepší, praktičtější a bezpečnější služby. Používáme k tomu údaje o Vaší osobě, které máme uložené, abychom mohli vycházet vstříc Vašim potřebám a zájmům. Na tomto základě Vám můžeme nabízet relevantnější obsahy, lépe odpovídající Vašim potřebám a zájmům. I nadále máte samozřejmě přístup k veškerému obsahu. Díky personalizaci se Vám však dříve zobrazují obsahy, které pro Vás mohou být zajímavé, nebo jsou obsahy prezentovány speciálně pro Vás (např. ve formě individuálních doporučení k výrobkům).

3.2. K čemu potřebuji zákaznický účet?

Většina našich personalizovaných služeb vyžaduje zřízení zákaznického účtu, abychom mohli uchovávat osobní údaje, které si o Vás zjistíme, na centrálním místě.

3.3. Jaké osobní údaje jsou k mému zákaznickému účtu uložené?

K Vašemu zákaznickému účtu jsou uloženy údaje, které jsme zaznamenali o Vaší osobě, plus Vaše zákaznické číslo (CustomerID). Zákaznické číslo je náhodně generovaná řada čísel, která neobsahuje žádné osobní údaje. S Vaším zákaznickým číslem jsou propojeny Vaše údaje, aby bylo možné je přiřadit k Vašemu zákaznickému účtu. Kromě toho funguje zákaznické číslo také jako pseudonym.

3.4. Jaké osobní údaje se používají pro personalizaci?

Výběr personalizovaných obsahů se provádí zásadně na základě všech údajů, které jsou uložené k Vašemu zákaznickému účtu.

Jsou-li použity údaje o přístrojích a přístupová data, které nejsou uložené k Vašemu zákaznickému účtu, používají se pro příslušnou personalizaci po celou dobu využívání jen v pseudonymizované formě (tedy např. ve spojení s Vaším zákaznickým číslem, ale nikoli s Vaším jménem nebo jinými bezprostředně identifikovatelnými profilovými daty).

Nepoužívají se:

 • Data bonity
 • Údaje při akcích a anketách
 • Žádosti o zaměstnání
 • Sdělení (např. ze zákaznického servisu)

3.5. Vaše možnosti výběru

Ve svém zákaznickém účtu si můžete většinu údajů, které máme uložené k Vašemu zákaznickému účtu, kdykoli zobrazit. V případě potřeby zde můžete tyto údaje také upravovat a tímto způsobem ovlivňovat personalizaci, například sdělením svých preferencí.

Pokud personalizace spočívá na údajích o přístrojích a přístupových datech, můžete zaznamenávání těchto údajů zabránit tak, že toto zaznamenávání deaktivujete pomocí nástrojů sledování (Tracking-Tools). Pamatujte si však, že pak budete dostávat méně personalizovaných obsahů a služeb, popř. vůbec žádné. Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro personalizované služby jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však potom není personalizovaná.

4. Informace o webových stránkách a aplikacích

Vaše osobní údaje používáme pro přípravu webových stránek a aplikací Zalando. Kromě údajů o přístrojích a přístupových dat, které se shromažďují při využívání těchto služeb, závisí druh zpracovávaných údajů a účely zpracování zejména na tom, jakým způsobem námi připravené funkce a služby využíváte. Dále používáme osobní údaje shromážděné během využívání našich služeb ke zjištění, jak je využívána naše online nabídka. Tyto informace pak slouží mimo jiné v rámci personalizace nakupování ke zlepšování našich služeb a pro personalizovanou reklamu.

[Více]

4.1. Poskytovatelé

Odpovědného poskytovatele příslušné služby můžete najít v tiráži dané webové stránky nebo aplikace.

4.2. Jaké osobní údaje se zaznamenávají?

Zásadně zaznamenáváme všechny osobní údaje, které nám prostřednictvím našich služeb přímo sdělíte.

Údaje o přístrojích a přístupová data

Při každém přístupu na naše servery a do našich databází vznikají údaje o přístrojích a přístupová data, které se zapisují do takzvaných protokolových souborů serveru (Server-Logfiles). V nich obsažená IP adresa je po skončení příslušného přístupu v krátké době anonymizována, pokud již není nutné její uchovávání pro zachování funkčnosti příslušné webové stránky.

Pokud existuje a je na Vašem přístroji aktivováno, zaznamenáváme také identifikační číslo konkrétního přístroje (např. takzvané „reklamní ID“, když používáte přístroj Android, popř. „Ad-ID“, pokud používáte přístroj Apple). Tato identifikace přístroje je stanovena výrobcem operačního systému Vašeho přístroje a může být z webových stránek nebo aplikací přečtena a použita pro prezentaci obsahů na základě Vašich uživatelských zvyklostí. Jestliže si to nepřejete, můžete tuto funkci v nastaveních svého prohlížeče nebo v systémových nastaveních svého přístroje kdykoli deaktivovat.

Přihlášení

Pro uživatele, kteří se zaregistrují pro zákaznický účet nebo jinou službu, zřizujeme osobní přístup chráněný heslem. Jestliže se po přihlášení se svými přihlašovacími údaji opět neodhlásíte, zůstanete automaticky přihlášeni ve většině našich služeb. Podle druhu služby se přitom používají cookies nebo srovnatelná technologie. Tato funkce Vám umožňuje využívat část našich služeb, aniž byste se museli pokaždé znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů jste však znovu požádáni o zadání svého hesla, když například chcete změnit svá profilová data nebo podat objednávku. Další informace najdete v kapitole “Personalizované služby”.

Social plug-ins

Naše služby mohou obsahovat Social Plug-ins („plug-ins“) z různých sociálních sítí. Pomocí těchto plug-ins můžete například sdílet obsahy nebo dál doporučovat výrobky. Plug-ins jsou standardně deaktivované, a neodesílají proto žádná data. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Aktivovat sociální média“) můžete plug-ins aktivovat. Plug-ins je také možno kliknutím opět deaktivovat. Když jsou plug-ins aktivované, navazuje Váš webový prohlížeč přímé spojení s webovými servery příslušné sociální sítě. Obsah těchto plug-ins je pak sdělován sociální sítí přímo do Vašeho webového prohlížeče a odtud je začleněn do naší webové stránky. Na základě začlenění plug-ins dostává sociální síť informaci, že jste vyvolali určitou stránku našeho internetového přístupu, a může zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data. Jste-li přihlášeni na sociální síti, může tato funkce přiřadit návštěvu také Vašemu účtu na příslušné sociální síti. Když s plug-ins interagujete, například když na Facebooku stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, je příslušná informace sdělena Vaším prohlížečem přímo do sociální sítě a zde uložena. Účel a rozsah zjišťování osobních údajů a jejich další zpracování a využívání sociálními sítěmi, stejně jako s tím související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry najdete v informacích o ochraně osobních údajů na příslušných sítích, popř. webových stránkách. Odkazy na ně najdete níže. Také když nejste na sociálních sítích přihlášeni, můžete z webových stránek s aktivními sociálními plug-ins posílat do sítí data. Díky aktivním plug-ins se při každém vyvolání webové stránky vytvoří cookie s ID. Protože Váš webový prohlížeč zasílá tento soubor cookie bez ptaní při každém spojení se serverem, může si sociální síť v principu vytvořit profil webových stránek, které uživatel náležející k tomuto ID volal. A bylo by pak také možné, aby byla tato identifikace později – například při pozdějším přihlášení na sociální síti – opět přiřazena k určité osobě.

Social Plug-ins na Facebooku

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Facebooku najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku.

Social Plug-ins na Twitteru

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě Twitter, která je provozována společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Twitteru najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Twitteru.

Social Plug-ins na Pinterestu

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě Pinterest, která je provozována společností Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Pinterestu najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Pinterestu.

Přihlášení na sociální sítě

V našich službách Vám případně nabízíme, abyste se u nás přímo zaregistrovali se svým účtem ze sociálních sítí. Chcete-li tuto funkci využít, jste nejprve přesměrováni na nabídku příslušné sociální sítě. Zde jste požádáni, abyste se přihlásili se svým uživatelským jménem a heslem. O Vašich přihlašovacích údajích samozřejmě nic nevíme. Pokud jste již přihlášeni, pak se tento krok přeskočí. V návaznosti Vás příslušná sociální síť osloví a požádá o potvrzení, které osobní údaje nám může předat (např. veřejný profil, seznam přátel, e-mailová adresa a současné místo bydliště). Se sdělenými údaji Vám vytvoříme zákaznický účet, přičemž si například Váš seznam přátel samozřejmě neukládáme. Trvalé propojení nad tento rámec mezi Vaším zákaznickým účtem a Vaším účtem na sociální síti nevzniká. Dále dostáváme od poskytovatelů příslušných sociálních sítí také údaje sociálních sítí.

Personalizace nakupování

V našich službách se využívají údaje o přístrojích a přístupová data získané během používání z analýzy užívání pro personalizaci nakupování. Podle druhu služby se k tomu přidávají běžné sledovací technologie (Tracking) za použití sledovacích pixelů identifikačních cookies nebo srovnatelných ID (takzvaný tagging).Kromě toho mohou tímto způsobem zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data také naši reklamní partneři, aby nám během Vašeho užívání našich služeb poskytovali informace o Vašich zájmech a demografické údaje (například věk, pohlaví, region). Můžeme Vám tak prezentovat reklamu nebo zvláštní nabídky a služby, jejichž obsah se hodí k Vašim zájmům (například doporučení k výrobkům vycházející z toho, že jste si v posledních dnech prohlíželi výhradně sportovní obuv). Naším cílem přitom je vytvořit pro Vás co možná nejatraktivnější nabídku a předkládat Vám reklamu odpovídající Vašim zájmovým oblastem. Samozřejmě můžete i nadále využívat všechny obsahy a funkce. Tato onsite optimalizace nám však umožňuje zobrazovat Vám jako první takové obsahy a funkce, které jsou pro Vás zajímavější. Onsite optimalizace je prováděna automaticky našimi systémy, které poznají, že uživatel ve zvýšené míře volá výrobky a obsahy určitých kategorií.

Zjistit více

Další informace najdete v kapitole “Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?

Jestliže si onsite optimalizaci nepřejete, můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“ (v aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“).

V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu.

Informace o cookies na webových stránkách

Naše webové stránky používají cookies. Přijetí cookies není nezbytným předpokladem k navštěvování našich webových stránek. Upozorňujeme Vás však na to, že když cookies nepřijmete, mohou mít naše webové stránky jen omezené funkce. Ve svém webovém prohlížeči můžete nastavit, že je ukládání cookies přípustné pouze tehdy, když s tím budete souhlasit.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším webovým prohlížečem a obsahují určitá nastavení a data pro výměnu s naším webovým serverem.

V zásadě rozlišujeme dva různé druhy cookies, takzvané session cookies, které se mažou, jakmile zavřete prohlížeč, a dočasné/trvalé cookies, které se ukládají na delší dobu. Toto ukládání nám pomáhá vhodně pro Vás přizpůsobovat naše webové stránky a služby a Vám usnadňuje jejich využívání tím, že jsou například trvale uložena některá Vaše zadání a nemusíte je tedy neustále opakovat.

Cookies používané našimi webovými stránkami mohou pocházet od společnosti Zalando nebo od reklamních partnerů. Chcete-li přijmout pouze cookies Zalando, ale ne cookies našich reklamních partnerů, můžete ve svém prohlížeči zvolit patřičné nastavení (např. „Blokovat cookies od třetích osob“). Zpravidla je možné v liště menu webového prohlížeče pomocí funkce nápovědy zobrazit, jak můžete nové cookies odmítnout a již existující vypnout. U počítačů využívaných více osobami, které jsou nastavené tak, aby akceptovaly cookies a flash cookies, doporučujeme se po skončení využívání našich webových stránek úplně odhlásit.

Pro naše služby se používají tři kategorie cookies:

 • Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nutné pro optimální navigaci na webové stránce a pro její obsluhu. S těmito cookies je například realizována funkce nákupního koše, takže zboží zůstává uloženo ve Vašem koši, zatímco pokračujete v nákupu. Nezbytné cookies slouží také k ukládání určitých zadání a nastavení, která jste provedli, takže je nemusíte neustále opakovat, ale také ke sladění obsahů Zalando s Vašimi individuálními zájmy. Bez nezbytných cookies nelze využívat webovou stránku nebo to lze jen omezeně.
 • Statistické cookies: Tyto cookies zaznamenávají údaje o přístrojích a přístupová data, aby bylo možné analyzovat užívání našich webových stránek, například, jaké sekce webové stránky využíváte (takzvané surfovací chování), jakou rychlostí se načítají obsahy a jestli došlo k chybám. Tyto cookies obsahují pouze anonymní nebo pseudonymní informace a používají se jen ke zlepšování našich webových stránek a ke zjišťování, co naše uživatele zajímá, popř. k měření, jak účinná je naše reklama. Statistické cookies lze zablokovat, aniž by to mělo vliv na navigaci na webové stránce a na její obsluhu.
 • Marketingové cookies („tracking cookies“): Tyto cookies obsahují identifikátory a zaznamenávají údaje o přístrojích a přístupová data, aby bylo možné přizpůsobit personalizovanou reklamu na webových stránkách Zalando Vašim individuálním zájmům. Údaje o přístrojích a přístupová data zaznamenávají na našich webových stránkách také naši reklamní partneři, kteří provozují online reklamní sítě. Můžeme Vám tak i na jiných webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů zobrazovat personalizovanou reklamu, která se hodí k Vašim zájmům (tzv. retargeting). Marketingové cookies lze zablokovat, aniž by to mělo vliv na navigaci na webové stránce a na její obsluhu. Případně však potom nemusí být provedena žádná personalizace nakupování.

Pro Zalando Shop jsme shrnuli přehledy všech cookies používaných v konkrétních zemích. Najdete je v kapitole “Informace o jednotlivých webových stránkách”.

4.3. Informace o aplikacích

App Stores / instalace

Aplikace Zalando jsou dostupné prostřednictvím aplikačních platforem provozovaných třetími stranami, takzvaných App-Stores (např. Google Play a Apple App Store). Stahování proto může případně vyžadovat předchozí registraci v příslušném App-Store. Na zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací v těchto App-Stores a s jejich užíváním nemá Zalando žádný vliv. Odpovědnost v tomto ohledu nese výhradně provozovatel příslušného App-Store. V případě potřeby se informujte přímo u příslušného provozovatele App-Store.

Sdílení obsahu

Pokud je Vámi používaný operační systém vybavený vlastní funkcí pro sdílení obsahu aplikací, můžete pomocí tlačítka Sdílet nebo Doporučit v našich aplikacích tuto funkci vyvolat a sdílet tak obsah nebo dál doporučovat výrobky. Podle toho, jakými funkcemi Váš přístroj, resp. operační systém disponuje a jak jste přístroj zkonfigurovali, můžete tímto způsobem využívat ke sdílení také sociální sítě.

Upozorňujeme na to, že funkce sdílení používaná v naší aplikaci je funkcí operačního systému. O příjemcích a obsahu Vaší komunikace nezískáváme žádné údaje. Další informace o funkci sdílení a možnostech její konfigurace můžete získat od výrobce Vašeho přístroje.

Které sociální sítě jsou Vám k dispozici pro sdílení obsahů, závisí na tom, na kterých sociálních sítích jste členem a jak jste si zkonfigurovali svůj členský účet a přístroj. Další informace najdete v příslušných pokynech pro ochranu osobních údajů na Vámi využívaných sociálních sítích.

Služby určené pro dané místo

Funkce některých našich aplikací používají lokalizační služby Vašeho přístroje ke zjištění údajů o Vašem stanovišti. To se provádí proto, abychom Vám mohli v aplikacích nabízet služby a obsahy, které se hodí k Vašemu momentálnímu stanovišti. Aplikace Vám může například zobrazovat obchody ve vašem okolí a navrhovat výrobky, které se hodí k počasí na Vašem současném místě pobytu. Pokud dovolíte aplikaci přístup k lokalizačním službám, bude se nám k tomuto účelu pravidelně přenášet Vaše stanoviště. Z těchto údajů nevytváříme žádné pohybové profily.

Služba push notifikací

Naše aplikace Vás mohou prostřednictvím push notifikací informovat o určitých událostech nebo tématech, a to i v případě, že aplikaci právě aktivně nepoužíváte. Push notifikace jsou specifickou formou sdělení v konkrétní aplikaci, s nimiž Vás můžeme přímo oslovit. Pokud si to nepřejete, můžete službu push notifikací pomocí nastavení svého přístroje nebo v nastaveních aplikace kdykoli deaktivovat.

Když aktivujete službu push notifikací, je Vašemu přístroji přiděleno jednoznačné Push-ID. Bez Push-ID Vám z technických důvodů nelze žádné push notifikace zasílat. Toto Push-ID je jen kódovaná, náhodně generovaná řada čísel.

Systémová oprávnění

Pro některé funkce musí mít naše aplikace přístup k určitým rozhraním a datům Vašeho přístroje. Podle toho, jaký operační systém používáte, to může případně vyžadovat Vaše výslovné svolení. Níže Vám vysvětlíme, jaká oprávnění (pokud jsou podstatná pro zpracování Vašich osobních údajů) naše aplikace případně žádají a pro jaký druh funkcí jsou tato oprávnění nutná. Nastavení oprávnění v systémových nastaveních Vašeho přístroje můžete kdykoli upravit.

 • Lokalizační služby / údaje o stanovišti: Oprávnění pro přístup k lokalizačním službám Vašeho přístroje je nutné k tomu, aby aplikace měla přístup k údajům o stanovišti zjištěným Vaším přístrojem. Pokud přístup nepovolíte, nemusí být zobrazování obsahu pro dané místo možné nebo může být jen omezené.
 • Zprávy / push notifikace: Pro využívání služby push notifikací je nutné oprávnění. U některých přístrojů je toto oprávnění standardně aktivováno pro všechny aplikace.
 • Přístup k uloženým fotografiím: Aby aplikace mohla získat přístup k uloženým fotografiím (přístup pro čtení) nebo ukládat pořízené fotografie ve Vašem přístroji (přístup pro zápis), potřebuje oprávnění.
 • Kamera: Aby aplikace mohla využívat funkci kamery Vašeho přístroje, například pro pořizování fotografií nebo snímání QR kódů, potřebuje oprávnění. Příslušná aplikace může získávat přístup ke kameře výhradně tehdy, když v aplikaci zvolíte odpovídající funkci.
 • Vyvolejte mobilní data (iOS) nebo přístup ke všem sítím a síťovým připojením (Android): Při užívání nebo instalaci některých aplikací jsou tato oprávnění poptávána, aby příslušná aplikace mohla přenášet data přes internetové připojení Vašeho přístroje (přes WLAN nebo datové spojení). Toto oprávnění může být případně nutné pro přenášení Vašich zadání v aplikaci, např. v rámci vyhledávání, na naše servery.
 • Změna nebo vymazání obsahu USB paměti / SD karty a čtení obsahu USB paměti / SD karty: Tato oprávnění jsou nutná k tomu, aby příslušná aplikace mohla ukládat data v paměti nebo případně v použité přídavné paměti Vašeho přístroje, nebo je odtud zase číst. Příslušná aplikace opětovně čte výhradně údaje, které byly uloženy v souvislosti s jejím užíváním.

4.4. Online reklama/retargeting

Naše webové stránky a aplikace obsahují cookies a podobné sledovací technologie (Tracking) reklamních partnerů, kteří provozují online reklamní sítě. Tímto způsobem mohou také naši reklamní partneři zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data a prezentovat Vám na jiných webových stránkách a v jiných aplikacích, taktéž od jiných poskytovatelů, personalizovanou reklamu orientovanou na Vaše zájmy (např. reklamu zaměřenou na výrobky, které jste si předtím prohlíželi v Zalando-Shop).

Další informace najdete v kapitole under Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?

Zpracování svých osobních údajů pro retargeting můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.
 • Pro jiné webové stránky a aplikace můžete deaktivovat retargeting ze zúčastněných online reklamních sítí také na deaktivační stránce sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivace další reklamy.

4.5. Analýza užívání

Ve všech našich službách používáme běžné sledovací technologie (Tracking) k vyhodnocování údajů o přístrojích a přístupových dat. Můžeme se tak dozvědět, jak je naše nabídka celkově využívána našimi uživateli. Přitom se používají identifikační cookies a srovnatelné identifikátory. Tímto způsobem se například dozvídáme, jaké obsahy a témata jsou obzvlášť oblíbené, v jakých časech jsou naše služby obzvlášť často využívané, z kterých regionů (až na úroveň města) jsou naše služby využívané a jaké prohlížeče a přístroje naši uživatelé obecně používají.

Kromě toho provádíme v rámci analýzy užívání příležitostně také takzvané A/B testy. A/B testy jsou zvláštní variantou analýzy užívání. A/B testování (známé též jako split testování) je metoda porovnávání dvou verzí jedné webové stránky nebo aplikace pro zjištění, která verze dosahuje lepší výkonnosti, je oblíbenější nebo umožňuje uživatelům rychleji nacházet vyhledávaný obsah. Vytvořením verze A a verze B a testováním obou verzí se získají údaje, na základě kterých lze ulehčit a urychlit rozhodování o změnách služeb a obsahů.

Jaké sledovací nástroje se používají na našich webových stránkách a v našich aplikacích, se můžete dozvědět v kapitole “Informace o jednotlivých webových stránkách”).

Zde najdete také pokyny pro deaktivaci analýzy užívání.

Zpracování svých osobních údajů pro analýzu užívání můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.

5. Newslettery

Nabízíme Vám různé newsletterové služby. Informace o tématech pojednávaných v jednotlivých newsletterech a další pokyny obdržíte, když se přihlásíte k newsletterové službě. Kromě toho existují také newslettery pro konkrétní služby, které jsou pevnou součástí poskytování zvláštní služby. Například Zalando Lounge Newsletter dostáváte pouze tehdy, když jste členem shopping klubu Zalando Lounge. Když využíváte naše newslettery, zaznamenáváme také údaje o přístrojích a přístupová data.

[Více]

5.1. Jak se přihlásím?

Pro zasílání našich newsletterů s povinným přihlášením (například Zalando Shop Newsletter) používáme takzvanou metodu Double Opt-In nebo metodu Single Opt-In (v závislosti na konkrétní zemi), tzn. newslettery Vám zasíláme až poté, co předem výslovně odsouhlasíte, že máme newsletterovou službu aktivovat. Pokud je ve Vaší zemi vyžadován postup Double-Opt-In, musíte navíc doložit, že Vámi sdělená e-mailová adresa skutečně patří Vám. K tomuto účelu Vám zašleme informační e-mail a požádáme Vás, abyste kliknutím na odkaz v tomto e-mailu potvrdili, že jste držitelem sdělené e-mailové adresy. Toto opatření můžeme případně vynechat, pokud jste nám již k jinému účelu tímto způsobem potvrdili, že jste držitelem této e-mailové adresy.

5.2. Odhlášení

Pokud později již nebudete chtít od nás dostávat žádné další newslettery, můžete to kdykoli odmítnout, aniž by Vám přitom vznikly jiné než doručovací náklady podle základních tarifů. Postačuje k tomu sdělení v textové formě (např. e-mail, fax, dopis) podniku Zalando odpovědnému za příslušný newsletter. Odhlašovací odkaz najdete samozřejmě také v každém newsletteru.

Odhlášení Zalando Shop Newsletter

Chcete-li ukončit doručování newsletteru Zalando ze Zalando Shop, můžete tuto službu pohodlně deaktivovat také v centru preferencí. Odkaz na centrum preferencí najdete v každém e-mailu s newsletterem.

5.3. Jaké osobní údaje se zaznamenávají?

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, uložíme automaticky Vaši IP adresu a časy přihlášení a potvrzení. Můžeme tak prokázat, že jste se skutečně přihlásili, a případně rozpoznat neoprávněné použití Vaší e-mailové adresy.

Zaznamenáváme údaje o přístrojích a přístupová data, které jsou generovány při Vaší interakci s newsletterem. Pro toto vyhodnocení obsahují newslettery odkazy na obrazové soubory, které jsou uložené na našem webovém serveru. Když otevřete newsletter, načte Váš e-mailový program tyto obrazové soubory z našeho webového serveru. Získávané údaje o přístrojích a přístupová data přitom zaznamenáváme v pseudonymizované formě pod náhodně generovaným identifikačním číslem (Newsletter-ID), které bez Vašeho souhlasu nepoužíváme k Vaší identifikaci. Můžeme tak vysledovat, jestli a kdy jste otevřeli které vydání newsetteru. Odkazy obsažené v newsletterech rovněž obsahují Vaše Newsletter-ID, abychom mohli zjišťovat, které obsahy Vás zajímají. S takto získanými údaji vytváříme k Vašemu Newsletter-ID uživatelský profil, abychom mohli personalizovat obsah newsletterů podle Vašich zájmů a uživatelských zvyklostí a statisticky analyzovat, jak naši uživatelé využívají newsletterovou službu. Tyto údaje propojujeme s údaji, které zjistíme v rámci analýzy užívání.

Tato personalizace nakupování je pevnou součástí výkonů newsletteru Zalando Shop.

Analýzu newsletterů můžete kdykoli odmítnout tak, že deaktivujete příslušnou newsletterovou službu. V každém vydání našeho newsletteru najdete samozřejmě také odhlašovací odkaz. Další informace najdete též v kapitole “Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Alternativně můžete ve svém e-mailovém programu deaktivovat zobrazování obrázků. V takovém případě se Vám ovšem newsletter nebude zobrazovat úplný.

6. Individuální doporučení k výrobkům e-mailem a prostřednictvím služby push notifikací

V souvislosti s našimi službami Vám na základě Vašich zájmů předkládáme informace a nabídky společnosti Zalando. Tato individuální doporučení k výrobkům od nás dostáváte nezávisle na tom, jestli jste se zaregistrovali pro odběr newsletteru. Pro výběr individuálních doporučení k výrobkům používáme podle zákonných ustanovení přednostně Vaše dosavadní nákupní údaje a údaje o zájmech, z kterých s ohledem na zájmy a preference, ale také profilová data, která jste nám sdělili, odvozujeme Vaše zájmy ohledně výrobků.

[Více]

Pokud již nebudete chtít od nás dostávat žádná individuální doporučení k výrobkům, můžete tuto službu kdykoli deaktivovat:

 • Nechcete-li od nás e-mailem dostávat žádná individuální doporučení k výrobkům, můžete to kdykoli neformálně odmítnout, aniž by Vám přitom vznikly jiné než doručovací náklady podle základních tarifů (např. náklady na internetové připojení, poštovné), např. e-mailem. Odhlašovací odkaz najdete samozřejmě také v každém e-mailu.
 • Pokud již nebudete chtít od nás dostávat žádná individuální doporučení k výrobkům prostřednictvím služby push notifikací, můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat v nastaveních příslušné aplikace. Ve většině našich aplikací najdete příslušnou funkci v sekci „Nastavení“ a zde pod položkami „Sdělení“ nebo „Push notifikace“.

7. Poukázky

Osobní údaje sdělené v rámci objednávání poukázek Zalando používáme pro kontrolu a zpracování objednávky a pro zaslání a uplatnění poukázky. To zahrnuje také protokolování a zpracování údajů souvisejících s použitím poukázky, zejména za účelem zabránění podvodu.

[Více]

K těmto účelům uchováváme navíc následující údaje:

 • Datum vystavení
 • Hodnota poukázky
 • Kód poukázky
 • Personalizační údaje (pokud jste je uvedli)
 • Jméno osoby oprávněné pro poukázku (u poukázek navázaných na konkrétní osobu)
 • Čas uplatnění poukázky
 • Jméno uplatňující osoby a ID zákaznického účtu použitého pro uplatnění.

8. Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?

Vaše osobní údaje využíváme spolu s našimi reklamními partnery pro personalizovanou reklamu, která je Vám prezentována ve službách Zalando a na webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů. My a naši reklamní partneři přitom využíváme internetové technologie běžné na trhu. Můžeme tedy působit cíleně a zasílat Vám pokud možno jen takové reklamy a nabídky, které pro Vás skutečně mají význam. To nám umožňuje po personalizaci a uvedení nových výrobků na trh lépe reagovat na potřeby našich uživatelů a na základě osobnějšího zážitku nakupování si dlouhodobě zajistit Váš zájem o naše služby.

[Více]

Příklad

Pokud hledáte na webové stránce reklamního partnera společnosti Zalando sportovní boty, můžeme tuto informaci zohlednit při vyhledávání výrobků v Zalando Shop. Můžeme Vám pak např. v rubrice „Boty“ nejprve zobrazit sportovní obuv nebo Vám doporučit sportovní boty již na úvodní stránce. Když nám ve svém zákaznickém účtu sdělíte své preference nebo jste již u nás kupovali sportovní vybavení, můžeme ve svých doporučeních zohlednit také tyto informace.

8.1. Reklamní formáty a kanály

K reklamním formátům používaným společností Zalando a jejími reklamními partnery patří prezentace v Zalando Shop (v rámci onsite a in-app optimalizace), reklamní upoutávky na sociálních sítích (např. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) a reklamní plochy, které jsou zprostředkovány online reklamními sítěmi využívanými společností Zalando, například DoubleClick od Google.

Zalando Marketing Services GmbH

Reklamní služby jsou u společnosti Zalando nabízeny také společností Zalando Marketing Services GmbH.Na webovou stránku společnosti Zalando Marketing Services GmbH

Zalando neprodává žádné osobní údaje. Když si naši reklamní zákazníci objednají u společnosti Zalando Marketing Services GmbH reklamní formát Zalando, neobdrží bez Vašeho výslovného souhlasu žádné osobní údaje, podle nichž by Vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Naši reklamní zákazníci od nás dostávají pouze anonymní agregované zprávy s informacemi o účinnosti a dosahu námi poskytovaných reklamních služeb. Tyto zprávy jsou založené na vlastních zjištěních společnosti Zalando Marketing Services GmbH, přičemž zčásti berou v úvahu také souhrnné zprávy, které dostáváme od našich reklamních partnerů a sociálních sítí. Z nich například vyplývá, jak se naše reklamní výkony projevují na prodejích u různých skupin zákazníků.

8.2. Informace, které využíváme pro vytváření cílových skupin

Pro vytváření cílových skupin využíváme své vlastní poznatky z analýzy dat k uživatelskému a nákupnímu chování našich uživatelů a zákazníků a také z našich průzkumů trhu pro segmentování uživatelů, které používáme na údaje uživatelů zaznamenané společností Zalando. Bereme přitom v úvahu především agregované, pseudonymizované nebo anonymizované nákupní údaje, průběhy vyhledávání, údaje o zájmech a demografická profilová data, stejně jako údaje o přístrojích a přístupová data.

Příklad

Cílovou skupinou mohou například být: „Ženy mezi 25 a 35 lety, které jsou zaměřené na módu, mají zájem o sport a v posledním roce si objednaly nějaký výrobek Adidas“.

Naši reklamní partneři mají také možnost poskytnout nám pro segmentování uživatelů navíc vlastní údaje, které si sami obstarají. Reklamní partneři se musí vůči společnosti Zalando zavázat, že budou sdělovat výhradně agregovaná, kódovaná nebo pro Zalando anonymní data, takže nebudeme schopni tyto údaje přiřadit k žádné určité osobě, zejména ne k žádnému určitému uživateli služby Zalando Shop. U některých cílových skupin se vytváření cílových skupin provádí také na základě surfovacího chování uživatelů. Tak je tomu tehdy, když má být reklama prezentována pouze uživatelům, kteří v poslední době navštívili určitou webovou stránku nebo vyhledávali určitý obsah.

8.3. Tyto informace používáme pro online reklamu v Zalando Shop a v jiných službách společnosti Zalando

Výše uvedené informace využíváme v rámci onsite optimalizace, abychom Vám předkládali patřičnější doporučení a obsahy, když vyhledáváte výrobky, voláte nějakou stránku nebo navštívíte určitou rubriku. Onsite a in-app optimalizace je založená na cookies a podobných identifikačních technologiích pro pseudonymní zaznamenávání údajů o přístrojích a přístupových dat. Tyto údaje se nepoužívají k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, nýbrž slouží výhradně k pseudonymnímu vyhodnocení Vašeho užívání. Vaše údaje nejsou nikdy trvale spojeny s jinými osobními údaji uchovávanými u nás k Vaší osobě. S touto technologií Vám můžeme prezentovat výrobky nebo zvláštní nabídky a služby, jejichž obsah je založený na údajích o přístrojích a přístupových datech (například reklama zaměřená na to, že jste si v posledních dnech prohlíželi výhradně sportovní obuv).

Jestliže si onsite optimalizaci nepřejete, můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu. Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro onsite a in-app optimalizaci jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však již potom není personalizovaná.

8.4. Na sociálních sítích

Když realizujeme reklamu s použitím reklamních formátů sociálních sítí (např. YouTube, Facebook, Instagram), máme možnost předávat informace o uživatelích služeb Zalando (např. údaje o přístrojích a přístupová data s reklamními a cookie-ID, e-mailové adresy), o kterých se domníváme, že patří k cílové skupině reklamního zákazníka, popř. které vykazují určité atributy (např. věková skupina, region, zájmy), v kódované formě příslušné sociální síti.

Příslušná sociální síť potom – buď na naše vyžádání jako zpracovatel zakázky, nebo se souhlasem příslušného uživatele – námi poskytnuté údaje odkóduje a prezentuje uživateli (pokud je členem příslušné sociální sítě) v rámci jeho užívacího poměru na příslušného sociální síti námi objednanou reklamu.

Pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje pro prezentaci Vaší personalizované reklamy na sociálních sítích, můžete předávání svých údajů deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu.

Jestliže jste k předávání svých osobních údajů na sociální sítě vydali souhlas, můžete ho kdykoli odvolat.

Případně máte navíc možnost deaktivovat používání svých osobních údajů pro personalizovanou reklamu na Vámi využívaných sociálních sítích přímo u příslušného poskytovatele. Budete-li potřebovat další informace, obraťte se přímo na:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (reklamní síť Google, YouTube, vyhledávání Google):

8.5. Na reklamních plochách, které jsou zprostředkovány online reklamními sítěmi (retargeting)

Reklamní partneři, kteří provozují online reklamní sítě, mohou v Zalando Shop a na webových stránkách, nebo také v aplikacích jiných poskytovatelů používat cookies a podobné technologie pro pseudonymní zaznamenávání vašeho uživatelského chování na základě údajů o přístrojích a přístupových dat. Tito reklamní partneři používají zaznamenané osobní údaje ke zjištění, s jakou pravděpodobností patříte k námi oslovované cílové skupině, a berou to v úvahu při výběru reklamních upoutávek na reklamních plochách zprostředkovaných jejich online reklamní sítí. Tato standardní internetová technologie se označuje jako retargeting. Retargeting nám umožňuje zapojovat reklamu, která má pro Vás co možná největší smysl, a provádět měření účinnosti a dosahu reklamních prostředků, ale také kontroly vyúčtování uskutečněných kampaní našimi reklamními partnery.

Další informace můžete získat od provozovatelů příslušných reklamních ploch a online reklamních sítí pověřených jejich zprostředkováním. Přehled reklamních partnerů a pokyny pro deaktivaci najdete v kapitole "Informace o jednotlivých webových stránkách".

Zpracování svých osobních údajů pro retargeting můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.
 • Pro naše webové stránky můžete deaktivovat retargeting ze zúčastněných online reklamních sítí také na deaktivační stránce sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA):Deaktivace další reklamy.

Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro retargeting jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však potom není personalizovaná.

9. A komu jsou mé osobní údaje předávány?

Zalando předává Vaše osobní údaje dál jen v případech, kdy je to podle německých nebo evropských zákonů o ochraně osobních údajů dovoleno. S některými poskytovateli služeb spolupracujeme obzvlášť úzce, například v oblasti zákaznického servisu (např. poskytovatel služby horké linky, Hotline), s poskytovateli technických služeb (např. provoz výpočetních center) nebo s logistickými podniky (např. poštovní služby, jako je DHL). Tito poskytovatelé služeb smí zpracovávat Vaše osobní údaje zásadně jen za zvláštních podmínek a na naše vyžádání. Pokud používáme tyto poskytovatele jako zpracovatele zakázek, získávají přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak je to nezbytně nutné pro poskytnutí jejich příslušného výkonu. Když nakupujete u partnera společnosti Zalando, předáváme tomuto partnerovi Zalando určité Vaše nákupní údaje (např. Vaše jméno a doručovací adresu), aby Vám partner Zalando mohl doručit objednané zboží.

[Více]

9.1. Podniky skupiny Zalando

V rámci skupiny Zalando se společně používají různé systémy a technologie. To nám umožňuje nabízet výhodnější, lepší, bezpečnější, jednotnější a zajímavější služby. Proto získávají přístup k Vašim osobním údajům v rámci skupiny Zalando ty podniky a oddělení, které je potřebují ke splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností nebo ke splnění svých příslušných funkcí v rámci skupiny Zalando.

Příklady
 • Když se přihlásíte ze svého zákaznického účtu (poskytovatel: Zalando SE) ke službě Zalon (poskytovatel: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), umožní společnost Zalando SE společnosti Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH v potřebném rozsahu přístup k osobním údajům uloženým ve Vašem zákaznickém účtu.
 • Když kontaktujete zákaznický servis Zalando, je Vaše poptávka předána společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG nebo Zalando Customer Care International Se & Co. KG a zde zpracována. Obě tyto společnosti Zalando jsou v rámci skupiny Zalando odpovědné za zákaznický servis. Pokud je to nutné pro zpracování Vaší věci, mohou obě tyto společnosti Zalando přistupovat k Vašim osobním údajům uloženým u jiných podniků Zalando, například k údajům Vašich objednávek.
 • Když podáte objednávku, jsou Vaše objednací a platební údaje předány společnosti Zalando Payments GmbH. Zalando Payments GmbH odpovídá v rámci skupiny Zalando za zpracování plateb.

9.2. Zásilkové podniky

Při expedici objednávek spolupracujeme s externími poskytovateli zásilkových služeb (např. DHL). Tito poskytovatelé zásilkových služeb od nás dostávají pro realizaci příslušné zakázky následující údaje:

 • Vaše jméno
 • Vaše doručovací adresa
 • popř. Vaše číslo zásilky (pokud si chcete nechat doručit objednávku do balíkové stanice DHL
 • popř. Vaše e-mailová adresa (pokud Vás chce poskytovatel zásilkových služeb informovat e-mailem o předpokládaném termínu doručení)

9.3. Zásilkové podniky

V rámci partnerského programu Zalando umožňujeme jiným obchodníkům (takzvaným partnerům Zalando), aby prodávali své výrobky (takzvané partnerské výrobky Zalando) prostřednictvím služby Zalando Shop. Zalando Shop slouží v rámci partnerského programu Zalando jako prodejní platforma, přes kterou se zprostředkovávají kupní smlouvy. Pod příslušným partnerským výrobkem Zalando se pak zobrazuje „Prodej a zasílání naším partnerem“ spolu se jménem příslušného partnera Zalando.

Když si objednáte partnerský výrobek Zalando, je tento výrobek zpravidla zaslán přímo příslušným partnerem Zalando. K tomuto účelu sdělujeme partnerovi Zalando Vaše nákupní údaje. Ty zahrnují:

 • Infromace o objednaných partnerských výrobcích Zalando
 • Vaše jméno
 • Vaši doručovací adresu

V některých případech, resp. v některých zemích sdělujeme partnerovi také Vaši e-mailovou adresu nebo Vaše telefonní číslo, avšak pouze tehdy, když je to nezbytné k tomu, aby bylo možné Vám doručit výrobky.

I když si u společnosti Zalando zakoupíte výrobek partnera Zalando, zůstává za zpracování Vašich osobních údajů odpovědná společnost Zalando. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ani společně s partnerem Zalando, ani v zakázce partnera Zalando. Zalando zaručuje, že partneři Zalando v rámci partnerského programu Zalando nezískají žádnou kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů. Jestliže si u společnosti Zalando zakoupíte výrobky nebo zboží od partnera Zalando, sdělí Zalando partnerovi Zalando jen výše uvedené údaje, které partner Zalando potřebuje ke splnění svého výkonu vůči Vám, tzn. obvykle k tomu, aby Vám doručil Vámi zakoupené zboží. Pokud Zalando z výše uvedených důvodů sdělí Vaše osobní údaje partnerovi Zalando, zajistí Zalando ve smluvních ujednáních s partnery, že partner Zalando smí zpracovávat Vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům.

Pamatujte si, že partneři Zalando mají vlastní předpisy ochrany osobních údajů. Ty najdete zpravidla na příslušných partnerských stránkách služby Zalando Shop, popř. na webových stránkách příslušného partnera Zalando. Společnost Zalando nenese odpovědnost za předpisy ochrany osobních údajů a metody zpracování osobních údajů u partnerů Zalando.

9.4. Poskytovatelé technických služeb

Abychom Vám mohli poskytovat své služby, spolupracujeme s poskytovateli technických služeb. K těmto poskytovatelům technických služeb patří například Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. nebo Amazon Web Services, Inc. Pokud tyto společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, může to vést k tomu, že budou Vaše osobní údaje předány do země s nižším standardem ochrany osobních údajů, než jaký má Evropská unie. Společnost Zalando v těchto případech zajišťuje, aby příslušní poskytovatelé služeb smluvně nebo jiným způsobem garantovali ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů.

9.5. Informační agentury

Spolupráce s externími informačními agenturami při bránění podvodům, vybírání způsobů plateb a kontrolách bonity probíhá na úrovni jednotlivých zemí, aby bylo možné brát v úvahu zvláštnosti a specifické požadavky v konkrétní zemi. V kapitole Informace o jednotlivých zemích se můžete informovat, v jakých zemích spolupracujeme s jakými externími poskytovateli platebních služeb a informačními agenturami. Najdete zde případně také speciální upozornění na ochranu osobních údajů, která zde uvádíme na žádost příslušného poskytovatele platebních služeb nebo informačními agentury.

9.6. Sociální média/sítě

V rámci reklamních kampaní předáváme údaje v souladu se zákony o ochraně osobních údajů poskytovatelům sociálních sítí. Další informace najdete v kapitole “Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?”.

9.7. Úřady a jiné třetí osoby

Pokud jsme k tomu povinni podle úředního nebo soudního rozhodnutí, popř. při právním nebo trestním stíhání, předáváme Vaše osobní údaje podle potřeby orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím osobám.

10. Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Za příslušných zákonem stanovených předpokladů máte následující zákonná práva na ochranu osobních údajů: Právo na informace (článek 15 DSGVO), právo na výmaz (článek 17 DSGVO), právo na opravu (článek 16 DSGVO), právo na omezení zpracování (článek 18 DSGVO), právo na přenositelnost údajů (článek 20 DSGVO), právo na podávání stížností u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů (článek 77 DSGVO), právo na odvolání souhlasů (článek 7 odstavec 3 DSGVO) a právo na odpor proti určitým opatřením zpracování osobních údajů (článek 21 DSGVO). Příslušné kontaktní údaje pro svá podání najdete v kapitole “Kontaktní osoby”.

[Více]

Důležité pokyny:

 • Aby bylo zaručeno, že při žádostech o informace nebudou Vaše osobní údaje vydány třetím osobám, přiložte ke své žádosti zaslané e-mailem nebo poštou dostačující doklad totožnosti.
Tip

Zpravidla přitom postačuje, když nám svou žádost zašlete s použitím e-mailové adresy uložené ve Vašem zákaznickém účtu.

 • Většinu svých osobních údajů si můžete sami změnit ve svém zákaznickém účtu. Ve všech ostatních případech kontaktujte zákaznický servis.
 • Kompetence orgánů ochrany osobních údajů závisejí na sídle odpovědného místa. Můžete se ale také obrátit na orgán ochrany osobních údajů ve svém bydlišti, který pak předá Vašistížnostkompetentnímu úřadu. Hlavním orgánem s kompetencí pro společnost Zalando je Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Berlínský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací), Friedrichstr. 219, 10969 Berlín, Německo.
 • Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete ho kdykoliodvolat. Odvolání nemá žádnou účinnost s ohledem na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného před Vaším odvoláním souhlasu.
 • zpracování Vašich osobních údajů provedeného před Vaším odvoláním souhlasu. Zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy, včetně přímé reklamy (též ve formě analýz dat) můžete kdykoli odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Jestliže se zpracování Vašich osobních údajů opírá o zvážení zájmů podle článku 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO (např. hlášení dat bonity externí informační agentuře), můžete proti zpracování podat odpor. Při podání tohoto odporu Vás žádáme o uvedení důvodů, proč Vaše osobní údaje nemáme zpracovávat. V případě Vašeho odůvodněného odporu přezkoumáme stav věcí, a buď zpracování ukončíme, popř. upravíme, nebo Vám sdělíme své naléhavé důvody hodné ochrany, na základě kterých smíme ve zpracovávání pokračovat.

11. Kdy budou mé osobní údaje vymazány?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. V případě potřeby uchováváme Vaše osobní údaje také k jiným účelům, když, resp. pokud nám zákon další uchovávání pro určité účely dovoluje, včetně účelu obhajoby před právními nároky.

[Více]

Když uzavřete svůj zákaznický účet, vymažeme všechny údaje, které o Vás máme uloženy. Pokud úplné vymazání Vašich osobních údajů není ze zákonných důvodů možné nebo není nutné, jsou příslušná data zablokována pro další zpracování.

Co znamená zablokování?

Když jsou data zablokovaná, je na základě omezení přístupových práv a jiných technických a organizačních opatření zajištěno, že k příslušným údajům bude mít přístup jen několik pracovníků. Tito pracovníci pak smí používat zablokované údaje také jen k předem stanoveným účelům (např. při daňové kontrole pro předložení finančnímu úřadu).

Zablokování se provádí například v následujících případech:

 • Vaše objednací a platební údaje a případně další data podléhají zpravidla různým zákonným povinnostem archivace, například podle obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO). Zákon nám přikazuje, abychom tyto údaje archivovali pro daňové a hospodářské kontroly až deset let. Teprve potom smíme příslušné údaje s konečnou platností vymazat.
 • I když Vaše osobní údaje nepodléhají žádné zákonné archivační povinnosti, můžeme v zákonem povolených případech upustit od okamžitého výmazu a místo toho nejprve provést zablokování. To platí zejména v případech, kdy je možné, že budeme příslušné údaje ještě potřebovat pro další realizaci smluv nebo právní stíhání či právní obhajobu (např. při reklamacích). Směrodatným kritériem pro zablokování jsou pak zákonné promlčecí lhůty. Po uplynutí předepsaných promlčecích lhůt jsou příslušné údaje s konečnou platností vymazány.

Od výmazu lze v zákonem povolených případech upustit, jestliže se jedná o anonymní nebo pseudonymizované údaje a vymazání by znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo zpracování pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely.

12. Jak chrání Zalando mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně přenášeny v kódované formě. To platí pro Vaše objednávky, ale také pro zákaznické přihlašování. Používáme přitom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho zabezpečujeme naše webové stránky a jiné systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami.

13. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a kontaktní osoby

V rámci dalšího zdokonalování našich webových stránek a aplikací nebo implementace nových technologií za účelem zlepšování našich služeb pro Vás může být nutné změnit tyto informace o ochraně osobních údajů. Proto Vám doporučujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času znovu pročíst.

Dotazy k ochraně osobních údajů ve skupině Zalando můžete kdykoli adresovat našim pověřencům ochrany osobních údajů. Ty nejsnáze zastihnete na adrese datenschutz@zalando.de.

[Více]

Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů ve společnosti Zalando:

Datenschutz
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany

Fax: +49 (0)30 2759 46 93
Email:
datenschutz@zalando.de

14. Informace pro konkrétní země

Naše zpracování osobních údajů se může v jednotlivých zemích lišit. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké odchylky v konkrétních zemích existují.

[Více]

14.1. Německo

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Německu jeInfoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti Infoscore Consumer Data GmbH ve smyslu článku 14 DSGVO, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti Infoscore Consumer Data GmbH najdete zde popř. na https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

14.2. Rakousko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Rakousku je CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti CRIF Bürgel GmbH ve smyslu článku 14 DSGVO, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti CRIF Bürgel GmbH najdete zde: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.3. Švýcarsko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Švýcarsku je CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti CRIF Bürgel GmbH ve smyslu článku 14 DSGVO, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti CRIF Bürgel GmbH najdete zde: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.4. Nizozemsko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Nizozemsku je Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Nizozemsko.

14.5. Belgie

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Belgii je Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Německo.

14.6. Švédsko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Švédsku je UC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Švédsko.

14.7. Norsko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Norsku je Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norsko.

14.8. Finsko

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Finsku je Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Finsko.

15. Pokyny ke cookies

Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké cookies používáme. Přehled všech používaných cookies můžete najít zdeodkaz

Live Chat zákaznické podpory
Live Chat zákaznické podpory je momentáně nedostupný
Přejděte na kapitolu
  Stav: 5/2019
  Starší verze
  https://www.zalando-lounge.cz/cookies