Všeobecné obchodní podmínky Lounge by Zalando

Stáhnout PDF | Vytisknout tuto stránku

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávky na stránkách www.zalando-lounge.cz

Níže bychom vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na zpracování a vyřízení vašich nákupů.
Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz „my“ nebo „naše“, myslíme tím společnost Zalando SE se sídlem Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Spolková republika Německo, zapsanou u místního soudu (Amtsgericht) pro Charlottenburg v Berlíně pod značkou HRB 158855 B.

Nabídky na našich internetových stránkách www.zalando-lounge.cz se orientují výhradně na spotřebitele, kteří sjednají koupi za účelem, který nemůže být přičten ani jejich komerční, ani profesní činnosti.

 1. Uzavření smlouvy a doručení zboží

  1.1. Podáním objednávky prohlašujete, že jednáte výhradně pro soukromé účely.

  1.2. Objednáním zboží na stránce www.zalando-lounge.cz s námi uzavíráte kupní smlouvu. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

  1.3. Kliknutím na „Koupit teď“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací e-mail. Jakmile tento potvrzovací e-mail obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli smlouvu. Uplatnění ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

  1.4. Zboží objednané na základě platby předem (rezervované zboží) bude expedováno bezprostředně poté, co obdržíme platbu plné kupní ceny za balné a zpracování objednávky. Cenu zaplaťte bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzovacího e-mailu, nejpozději však do 7 dní.

  1.5. Ve výjimečných případech, jestliže naši dodavatelé nesplní povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas nebo dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Tato výjimka se uplatní pouze v případě, že za nedostupnost daného zboží neneseme právní odpovědnost, o této skutečnosti jsme vás neprodleně informovali a nepřevzali jsme riziko v souvislosti s pořízením objednaného zboží. Nebude-li dané zboží dostupné, uvědomíme vás o tom a neprodleně vám vrátíme veškeré vámi provedené platby.

  1.6. Nepřebíráme riziko, že budeme muset dané zboží zajistit u jiného dodavatele (riziko související s pořízením). Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které máme aktuálně na skladě nebo které jsme objednali a je na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice. Je-li dodací lhůta uvedena v pracovních dnech, rozumí se pracovními dny všechny dny od pondělí do pátku včetně, nikoli však státní svátky.

  1.7. Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní ceny třetím stranám, zejména pak společnosti Zalando Payments GmbH.

 2. Cena za zboží, balné a zpracování objednávky

  2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny jsou konečné (celkové) ceny a zahrnují daň z přidané hodnoty v platné zákonné sazbě. Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného uhrazení kupní ceny za zboží.

  2.2. Poplatek za balné a zpracování objednávky je splatný pro každou objednávku ve výši uvedené na stránce objednávky.

  2.3. Na obzvláště objemné, těžké nebo cenné položky se může vztahovat odlišná cena za balné a zpracování objednávky. Veškeré takové náklady uvádíme na stránce s podrobnostmi o každém produktu v průběhu nákupu a na stránce objednávky.

 3. Platby

  3.1. Přijímáme všechny formy plateb, které jsou uvedeny na webových stránkách www.zalando.cz, včetně platebních karet, platby na dobírku a služby PayPal. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii (EU). Veškeré náklady spojené s peněžními transakcemi nesete vy.

  3.2. V případě nákupu prostřednictvím kreditní karty nebo metody Paypal bude Váš bankovní účet zatížen po dokončení objednávky.

  3.3. Souhlasíte s tím, že všechna komunikace, včetně faktur, upomínek a dobropisů bude zasílána výlučně elektronicky.

 4. Reklamní poukazy a jejich uplatnění

  4.1. Reklamní poukazy mají omezenou dobu platnosti, nelze je zakoupit a poskytují se pouze v souvislosti s propagačními a reklamními akcemi.

  4.2. Uplatnit reklamní poukazy lze pouze jednorázově při objednávce a pouze po dobu jejich platnosti. Na zboží od vybraných značek nelze uplatnit promoční poukazy. Upozorňujeme, že reklamní poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

  4.3. Hodnota objednaného zboží musí dosahovat nebo převyšovat hodnotu reklamního poukazu. Jestliže poukaz nepokrývá cenu zboží, rozdíl lze uhradit jakoukoli přijímanou platební metodou. Reklamní poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani nijak úročeny. V případě vrácení některého nebo veškerého zboží se částka zaplacená reklamními poukazy neproplácí.

  4.4. Uplatnit reklamní poukaz lze pouze před dokončením objednávky. Zpětně nelze reklamní poukaz uplatnit. Reklamní poukazy jsou nepřenosné na třetí osoby. Není-li dohodnuto jinak, v jedné objednávce nelze kombinovat více reklamních poukazů.

  4.5. Pokud jste uplatnili při Vašem nákupu reklamní poukaz a následně by v důsledku odstoupení od smlouvy klesla celková výše Vaší objednávky tak, že by celková hodnota objednávky byla menší nebo rovna hodnotě reklamního poukazu, vyhrazujeme si právo požadovat uhrazení původní ceny zboží, které si ponecháte, a to i zpětně.

 5. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

  Jestliže si zakoupíte zboží ze Lounge by Zalando, máte ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů.

  Jestliže se rozhodnete vrátit zboží, chtěli bychom vás upozornit, že můžete použít etiketu pro vrácení zboží, kterou si můžete stáhnout a vytisknout na adrese www.zalando-lounge.cz. Jestliže nemáte přístup k tiskárně, etiketa vám nejde stáhnout nebo potřebujete novou etiketu, můžete kontaktovat naše oddělení péče o zákazníky, které vám etiketu zašle (kontaktní údaje viz níže). Nevyužijete-li etiketu pro vrácení zboží, kterou máte k dispozici na svém účtu na www.zalando-lounge.cz, ponesete náklady na vrácení zboží podle vámi zvoleného způsobu přepravy.

  Informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy:
  Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba (nikoliv dopravce) obdrželi poslední položku objednaného zboží.

  K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prostřednictvím jednostranného prohlášení zaslaným (např. dopisem, faxem či e-mailem) na Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlín, Telefax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.cz). Můžete také využít níže uvedený formulář odstoupení od smlouvy, to však není povinností.

  Na našich webových stránkách pod odkazem www.zalando-lounge.cz můžete rovněž online elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti a odešlete-li svoje prohlášení o odstoupení on-line, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí (např. e-mailem).

  Lhůtu pro odstoupení od smlouvy dodržíte, odešlete-li své prohlášení o odstoupení před vypršením této lhůty.

  Upozorňujeme, že práva odstoupit od smlouvy nemůžete využít u zboží, které bylo po doručení použito a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo proto, že bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.

  Důsledky odstoupení od smlouvy
  Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (kromě případných dodatečných nákladů vzniklých proto, že byl Vámi vybrán způsob doručení odlišný od standartního nejlevnějšího způsobu doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od kupní smlouvy. Navrácení plateb provedeme stejným způsobem, který jste použil pro uhrazení původní objednávky, ledaže s vámi výslovně sjednáme jiný způsob platby. V důsledku vrácení plateb Vám nebudeme účtovat žádné náklady. Platby k vrácení jsme oprávněni zadržet do doby, než obdržíme zpět zboží, anebo než nám poskytnete důkaz o tom, že jste zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

  Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám zboží zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

  Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží před uplynutím 14-denní lhůty odešlete

  Náklady na dopravu vráceného zboží poneseme za předpokladu, že použijete etiketu pro vrácení zboží pro vrácení zboží ze země, do které vám bylo zboží doručeno, která je k dispozici ve Vašem účtu na webových stránkách www.zalando-lounge.cz. Pokud se však rozhodnete poskytnutou etiketu pro vrácení zboží nevyužít, ponesete vzniklé náklady spojené s Vámi zvoleným způsobem vrácení zboží Vy.

  Odpovědní jste pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím, tedy jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Formulář odstoupení od smlouvy
  Hodláte-li odstoupit od kupní smlouvy, prosím vyplňte následující formulář a odešlete nám jej.

  Adresát: Zalando SE,
  Valeska-Gert-Straße 5,
  10243 Berlin,
  fax: +49 (0)30 2759 46 93,
  e-mail: service@zalando-lounge.cz

  Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme(*), že odstupuji / odstupujeme(*) od smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/:
  — objednáno dne _________________, (*)/doručeno dne _________________, (*)
  — jméno zákazníka / zákazníků: _________________,
  — adresa zákazníka / zákazníků: _________________,
  — datum _________________,

  (*) Nehodící se smažte
  Konec formuláře

 6. Refundace

  Jakékoli refundace jsou vráceny automaticky na účet, který byl použit pro platbu. U plateb na účet a plateb převodem provedených předem bude částka odeslána na účet, z něhož se platba uskutečnila. V případě platby pomocí služby PayPal nebo platební karty vám bude částka zaslána na váš účet PayPal, resp. účet k platební kartě.

 7. Zákaznická podpora a kontaktní údaje

  Naše oddělení podpory zákazníků lze kontaktovat následovně:
  Zákaznická linka: 800 022 879,
  po-pá (7:00 – 20:00) kromě státních svátků v Německu
  E-mail: zakaznickyservis@zalando-lounge.cz
  Fax: +49 (0)30 2759 46 93

 8. Zákonná odpovědnost za vady

  8.1. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

  8.2. Naší odpovědností je dodat vám zboží, které nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v čase převzetí:- zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy nebo odpovídá našemu popisu (včetně popisu v reklamních materiálech) nebo je takové, jak lze přiměřeně očekávat s ohledem na povahu zboží, – zboží je vhodné pro námi uvedený účel nebo pro účely, k nimž se zboží daného druhu obvykle používá, – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, – zboží je v požadovaném množství a velikosti; a – jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

  8.3. Neodpovídá-li zboží výše uvedeným požadavkům, můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li dodání nového zboží možné, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud by však odstoupení od kupní smlouvy nebo dodání nového zboží bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu opravit, máte nárok na opravu zboží. I v případě, že lze vadu opravit, máte nárok na dodání nového zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, nelze-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad.

  8.4. Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží ani opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny.

  8.5. Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se vyskytnou v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

  8.6. Práva z vadného plnění nemůžete uplatnit, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

 9. Další informace

  9.1. Kliknutím na „Koupit teď“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Ponesete veškeré náklady vzniklé následkem použití prostředku komunikace na dálku (např. cena připojení k internetu, telefonní poplatky) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

  9.2. Vyhrazujeme si právo změny a doplnění těchto VOP. Toto ustanovení neomezuje práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozí verze VOP.

  9.3. Upozorňujeme, že tyto VOP se nevztahují na kupní smlouvy uzavírané s podnikateli.

  9.4. Tyto VOP jsou k dispozici na adrese www.zalando-lounge.cz/terms. Tento dokument si rovněž můžete vytisknout nebo uložit pomocí obvyklých příkazů ve vašem webovém prohlížeči (obvykle Soubor -> Uložit jako). Dále si tento dokument můžete stáhnout a archivovat ve formátu PDF kliknutím na tento odkaz. K otevření souboru PDF je zapotřebí program Adobe Reader, který si můžete stáhnout zdarma na www.adobe.com/cz/, nebo podobný prohlížeč dokumentů PDF.

  9.5. Rovněž si můžete snadno archivovat údaje o svých objednávkách, a to buď tak, že si stáhnete VOP a pomocí příslušných příkazů ve svém webovém prohlížeči si do počítače uložíte souhrn objednávky, který se zobrazí na poslední stránce procesu objednávky z internetového obchodu, anebo vyčkáte na doručení automatického potvrzení objednávky, které rovněž odešleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu při dokončení objednávky. E-mail s potvrzením objednávky obsahuje podrobnosti o vaší objednávce a naše VOP a lze jej snadno vytisknout nebo uložit pomocí e-mailového programu.

  9.6. V případě jakéhokoliv sporu, který společně nedokážeme vyřešit přímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách, kde můžete získat i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů www.ec.europa.eu/odr.

  9.7. Každý zákazník je oprávněn vést si u Zalando současně pouze jeden zákaznický účet. Vyhrazujeme si právo mazání opakovaných registrací.

  9.8. Nabídky zveřejněné na www.zalando-lounge.cz smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let.

S pozdravem


Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin

Představenstvo: Robert Gentz & David Schneider (oba spolupředsedové představenstva), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, David Schröder Předsedkyně dozorčí rady: Kelly Bennett

Společnost zapsána u soudu pro Charlottenburg, Berlín,
Registrační číslo HRB 158855 B Zalando SE
DIČ: CZ 684535967/ VAT: DE 260543043


Datum poslední aktualizace: 26.05.2023